Andere offizielle Informationen und Dienste: www.belgium.be

Feedbackformulier - Charter voor het verantwoord gebruik van AI in overheidsdiensten

  1. Start
  2. Feedback op de introductie
  3. Feedback op de verbintenissen
  4. Feedback op de uitvoeringsmaatregelen
  5. Algemene feedback
  6. Complete

 

Via dit formulier kan je feedback geven over het ontwerp van het charter voor het verantwoord gebruik van AI in overheidsdiensten, dat werd voorbereid door de werkgroep Ethics & Law van AI4Belgium. 

Je kan het ontwerp van het charter hier downloaden in pdf-formaat (PDF, 132.74 KB).

Het formulier is verdeeld in 3 secties, waar je bij elke alinea jouw feedback kan geven. Je hoeft niet over elke alinea je mening te geven.

Bij elke vraag kan je de betrokken tekst weergeven door over het informatie-icoontje te hooveren.

Neem eerst goed het charter door voor je je mening geeft. Het is niet mogelijk om je antwoorden te bewaren en ze achteraf nog te bewerken. Denk dus goed na voor je het formulier begint in te vullen.

Gelieve jouw feedback zo concreet en beknopt mogelijk te houden. Op die manier kunnen we het charter optimaal bijsturen.

Je kan ons je commentaren tot 30 april opsturen.

Alvast bedankt voor je tijd!

 


Jouw gegevens
Lees in onze gegevensbeschermingverklaring hoe we met jouw gegevens omgaan.