Samenwerkingsakkoord tussen de FOD BOSA en BTC

Op 2 juni 2017 ondertekenden de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en het Belgisch ontwikkelingsagentschap BTC een samenwerkingsakkoord met als doel de Belgische publieke expertise te mobiliseren om de gouvernementele samenwerking met de veertien partnerlanden te versterken.

De unieke competenties van de FOD Beleid en Ondersteuning kunnen van nut zijn voor de partners van de gouvernementele ontwikkelingssamenwerking . Het partnerschap is bijzonder interessant om interventies te ondersteunen die overheidsinstellingen in de partnerlanden moeten versterken.

Met deze overeenkomst stelt Alfons Boon, voorzitter van de FOD Beleid en Ondersteuning, experts ter beschikking in alle domeinen van het openbaar bestuur. De DG Digitale Transformatie had onlangs een overeenkomst ondertekend met BTC voor het opzetten van systemen op het gebied van e-governance en e-government. In de praktijk kunnen de partnerlanden bijvoorbeeld hulp krijgen om elektronische identiteitskaarten te ontwikkelen, een nationaal register aan te maken, hun infrastructuur te beveiligen en strategisch advies rond e-government in te winnen.

Meer info