Definitief verslag Monitoringcomité 2017-2020

Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een raming gemaakt van de budgettaire toestand over de periode 2017-2020.

De ramingen waren onder meer gebaseerd op de macro-economische parameters van de economische begroting van 8 juni en de economische vooruitzichten 2017-2020 van 20 juni van het Federaal Planbureau.

In zijn rapport van 8 juli stelt het Monitoringcomité dat de regering op zoek moet gaan naar 4,3 miljard EUR om de doelstelling die is opgenomen in het stabiliteitsprogramma 2017-2020 te realiseren.

Indien de regering vanaf 2019 een structureel evenwicht wenst te bereiken, loopt de inspanning verder op tot 7,7 miljard EUR in 2019 en 8,3 miljard EUR in 2020.

Bekijk het rapport