In het Staatsblad: koninklijk besluit van 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen

 

Het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 8 november 2017.

Om toegang te hebben tot overheidstoepassingen (bijvoorbeeld Tax-on-web), beschikken de burgers momenteel over betrouwbare identificatiemogelijkheden die beschikbaar zijn via de federale authenticatiedienst (FAS). De burgers kunnen inloggen met hun elektronische identiteitskaart of met een afgeleid identificatiemiddel (bijv. token, beveiligingscode of "eID unconnected") waarvoor vooraf een initiële identificatie via de elektronische identiteitskaart vereist is. Ook een authenticatie via een smartphone is reeds mogelijk, maar op dit moment blijft dit zeer complex en weinig gebruiksvriendelijk. Wel is een mobiele identificatie die eenvoudig verloopt, een essentiële hefboom voor een digitale en verbonden overheid. Dit is een essentieel punt van het plan Digital Belgium.

Dit koninklijk besluit voorziet in de erkenning van private elektronische identificatiediensten, voornamelijk mobiele diensten, om zo de kosten onder controle te houden en innovatie te stimuleren. Deze externe identificatiediensten, ontwikkeld en uitgebaat door de privé- sector, worden via de federale authenticatiedienst (FAS) voorgesteld als aanvulling op de reeds intern ontwikkelde identificatiemiddelen. Het erkennen van deze private diensten zal ook een groter gebruiksgemak bieden voor de burgers aangezien ze dezelfde identificatieservice kunnen gebruiken als diegene die ze gebruiken om in te loggen op private applicaties (banken, e-commerce, …).

Het koninklijk besluit beschrijft de erkenningscriteria alsook de procedure en de gevolgen van de erkenning. De gedetailleerde technische specificaties worden omschreven in een technische handleiding.

Elke kandidaat voor erkenning van een elektronische identificatiedienst moet een dossier indienen door middel van het formulier hieronder.

Meer info

  • Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen
  • Technische specificaties met betrekking tot de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen  (document alleen beschikbaar in het Engels)
  • Formulier om een aanvraag tot erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen in te dienen