Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://bosa.belgium.be/.

Niveau van naleving

Deze website is gedeeltelijk toegankelijk. Je vindt hieronder de oorzaken voor de vermelde ontoegankelijkheden en vrijstellingen.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er werd een externe audit op de toegankelijkheid uitgevoerd. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse.

Klik op de volgende link om het rapport te bekijken: https://reports.accessibility.belgium.be/2020/bosa.belgium.be/nl.html

Ontoegankelijke inhoud

Na de vereenvoudigde audit hebben we alle bekende toegankelijkheidsproblemen opgelost. Volledige naleving kan echter alleen worden gewaarborgd door een grondige controle.

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met de:

FOD Beleid en Ondersteuning
Simon Bolivarlaan 30, bus 1
WTC III
1000 Brussel
info@bosa.fgov.be
+32 (0)2 740 74 74

Als er een probleem blijft, kan je onze klachtenprocedure volgen. Ben je het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel
contact@mediateurfederal.be
Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

Om tot volledige naleving te komen, wordt in 2021 een volledige audit uitgevoerd.

Deze verklaring is op 7 december 2020 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 7 december 2020.