Economische classificatie en hergroepering

Economische classificatie

De economische classificatie is een reeks codes waarmee men de begrotingsverrichtingen van de Staat (uitgaven en ontvangsten) kan uitsplitsen op basis van hun economische aard. Concreet wordt er aan elke uitgave of ontvangst die door een overheidsentiteit wordt gerealiseerd een viercijferige economische code toegekend:

 • Het eerste cijfer geeft de hoofdgroep weer:
  • 1 tot 4 voor lopende verrichtingen
  • 5 tot 8 voor kapitaalverrichtingen
  • 9 voor verrichtingen met betrekking tot de Rijksschuld (andere verrichtingen dan rentelasten)
 • Het tweede cijfer duidt de groep aan, een eerste onderverdeling van de verrichting in een subcategorie:
  • 1 tot 5 voor uitgaven
  • 6 tot 9 voor ontvangsten
 • Het derde en het vierde cijfer duiden de subgroep aan en geven nog meer gedetailleerde informatie over de verrichting. Dit kan gaan om de identiteit van de tegenpartij bij de verrichting, wat de consolidatie van de rekeningen van de Staat vergemakkelijkt.

De economische classificatie maakt de opmaak van de overheidsrekeningen door het Instituut voor de Nationale Rekeningen mogelijk. Ze wordt gebruikt door de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de gemeenschapscommissies.

De economische classificatie wordt regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met de institutionele evolutie van het land (overdracht van bevoegdheden, financiële stromen tussen entiteiten enz.) en om de veranderingen van de normen van de nationale rekeningen opgesteld door de Europese Unie te volgen (ESR 2010).

De huidige versie van de economische classificatie (januari 2020) vind je hier.

Economische hergroepering 

De economische hergroepering is een synthese, op basis van de codes van de economische classificatie. De economische hergroepering dient als basis voor de opmaak van de rekening van de openbare administraties van de federale overheid en de deelstaten.  

Per begrotingsjaar worden er vier economische hergroeperingen opgemaakt: de initiële begroting, de voorlopige afsluiting, de afsluiting en de verwezenlijkingen. Deze hergroeperingen worden opgenomen in de jaarverslagen (tot 2017) alsook in een databank (vanaf 2016).