Working balance

Naast de rapportering over de uitvoering van de begroting, verwacht Europa ook een tweede rapportering in de vorm van tabellen: “Working Balance”. 

De tabellen opgenomen in de « Working Balance » bevatten de saldi en de gedetailleerde cijfers van de basisgegevens voor het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) om de overheidsrekeningen op te maken, namelijk de economische hergroepering voor wat betreft de federale overheid en de deelentiteiten.  

Op vraag van Eurostat zal deze publicatie gebeuren voorafgaand aan de opmaak van de overheidsrekeningen. 

 

Afsluiting 2020

Verwezenlijkingen 2019

Voorlopige afsluiting 2020

Afsluiting 2019

Verwezenlijkingen 2018

Voorlopige afsluiting 2019

Afsluiting 2018

Verwezenlijkingen 2017

Voorlopige afsluiting 2018

Afsluiting 2017

Verwezenlijkingen 2016