Gov Buys Innovation: vernieuwende wijze om tot innovatie te komen

Brandende lamp met op achtergrond groep mensen die aan tafel aan het overleggen zijn
NIDO, het innovatielab van de FOD BOSA, heeft met Gov Buys Innovation een platform ontwikkeld dat innovatieve oplossingen zoekt voor maatschappelijk relevante uitdagingen bij de overheid. Het platform heeft haar testfase doorstaan en kan terugkijken op een aantal interessante cases die marktverkenning en experimenteren stimuleren.

Het hoofddoel van het platform Gov Buys Innovation is om overheidsdiensten met concrete uitdagingen te koppelen aan bedrijven met een innovatieve oplossing. Maar het platform is ook een plek die inspiratie kan bieden. Bedrijven kunnen er hun innovatieve oplossingen promoten, zodat ambtenaren kunnen uitzoeken of ze aan een bepaalde behoefte voldoen. Gov Buys Innovation heeft dan ook de ambitie om uit te groeien tot een ware marktplaats.

Duwtje in de rug voor kleine bedrijven

Terwijl bij gewone overheidsopdrachten kmo’s en start-ups vaak uit de boot vallen omwille van administratieve obstakels, neemt het platform deze drempels net weg. Bij de uitdagingen die er verschijnen, ligt de klemtoon op een beperkte administratieve last voor zowel bedrijf als ambtenaar. Bovendien is er meer transparantie en ruimte tot dialoog, waardoor iedereen makkelijk kan meedenken over een mogelijke oplossing. Het geheim achter deze experimenteer-aanpak? De focus op overheidsopdrachten van beperkte omvang.

Resultaten met maatschappelijk belang

Het voorbije jaar heeft Gov Buys Innovation tot innovatieve oplossingen geleid voor niet minder dan zes uitdagingen. Eén van de meest sprekende voorbeelden is de uitdaging die de 112-centrales lanceerden, waarmee naar een manier werd gezocht om bedoelde en onbedoelde telefoonoproepen van elkaar te onderscheiden. Iets waarmee potentieel levens gered kunnen worden.

Een andere uitdaging is die van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zij zoeken momenteel nog naar een oplossing om gebruikers te helpen om online vlotter de juiste informatie te vinden over de GDPR-wetgeving en -jurisprudentie.

Meer info

Neem een kijkje op de site van Gov Buys Innovation of maak verder kennis met het innovatielab NIDO, de ontwikkelaar van het platform.

Wil je meer weten over de uitdaging van de 112-centrales? Bekijk dan zeker deze verhelderende video.