Begrotingssituatie 2017: tussentijds verslag

In afwachting van de publicatie van zijn verslag begin juli, stelt het monitoringcomité een tussentijds verslag voor met de begrotingssituatie in 2017 en een raming voor 2018.

Meer info