Digitale Overheid

Identificatie, authenticatie en autorisatie: Federal Authentication Service (FAS)

Een gebruiker van een online overheidstoepassing moet zich online identificeren. Met Federal Authentication Service (FAS) kan jij je gebruiker veilig toegang verlenen tot jouw online overheidstoepassing.

Oplossingen om processen te automatiseren

Als overheidsorganisatie kan je een beroep doen op een aantal digitale oplossingen voor inschrijvingen, aangiftes, attesten ...

 • eLoket: een beveiligd platform waarmee je een toepassing op maat kan bouwen voor online aangiftes.
 • eBirth: de elektronische aangifte van geboortes en de elektronische verzending van de statistische gegevens.
 • Digiflow: stel je attesten ter beschikking van andere overheidsdiensten
 • MyBelgium: geef je gebruikers een rechtstreekse en gepersonaliseerde toegang tot je online diensten
 • IWF: online formulieren met voorinvulling. Intelligente webformulieren tonen automatisch de beschikbare gegevens op het scherm, zodat de aangemelde burger of ondernemer die niet telkens hoeft in te vullen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens uit het Rijksregister of gegevens die in het verleden al werden ingegeven.

Dienstenintegrator: toegang tot authentieke gegevensbronnen

Bij e-government streef je ernaar administratieve formaliteiten tot een minimum te beperken. Je vraagt als overheidsorganisatie dus niet naar  gegevens die je al eerder kreeg ... Via de Federal Service Bus (FSB) krijg je vlot toegang tot de authentieke gegevensbronnen en verloopt de uitwisseling van de gegevens op een homogene en veilige manier.

Web Content Management: diensten voor je online content

Maak gebruik van een compleet pakket om je content online te publiceren, vorm te geven en te beheren.

 • Fast2Web: een krachtige en veelzijdige oplossing voor het creëren, het onderhouden en het hosten van kleine tot middelgrote websites.
 • WCMS: IT-diensten en ondersteuning voor de bouw en het beheer van grotere publieke websites en de publicatie van content
 • Stats: een toepassing die de bezoekersstatistieken van jouw website  verzamelt en analyseert.
 • Newsletter: een online platform waarmee je gemakkelijk een e-mailingcampagne creëert, lanceert en evalueert
 • ePayment: een platform waarmee je je klanten online kan laten betalen.
Audience: 

Heel wat ondernemingen voeren een opdracht uit voor de overheid. Zij kunnen bij de FOD Beleid en Ondersteuning terecht om hun diensten vlot te laten verlopen.

Identificatie, authenticatie en autorisatie: Federal Authentication Service (FAS)

Een gebruiker van een online overheidstoepassing moet zich online identificeren. Met Federal Authentication Service (FAS) kan jij je gebruiker veilig toegang verlenen tot jouw online overheidstoepassing.

Oplossingen om processen te automatiseren

Als onderneming kan je bij ons terecht om platformen te gebruiken voor online interactie met je gebruikers:

 • eBirth: de elektronische aangifte van geboortes en de elektronische verzending van de statistische gegevens. De dienst is beschikbaar voor zorgverstrekkers (ziekenhuizen, vroedvrouwen, …) en diensten van een burgerlijke stand.
 • IWF: online formulieren met voorinvulling. Intelligente webformulieren tonen automatisch de beschikbare gegevens op het scherm, zodat de aangemelde burger of ondernemer die niet telkens hoeft in te vullen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens uit het Rijksregister of gegevens die in het verleden al werden ingegeven.
 • Vierde Weg: een dienst waarmee notarissen kunnen nagaan of kopers en verkopers bij de verkoop van roerend en onroerend goed nog sociale of fiscale schulden hebben bij de overheid
 • eDepot: met eDepot kan een notaris volledig elektronisch een onderneming creëren en ondernemingsgegevens aanpassen in de authentieke bronnen.

Dienstenintegrator: toegang tot authentieke gegevensbronnen

Je kan toegang vragen tot authentieke bronnen en gegevensbanken waarin unieke en oorspronkelijke gegevens bewaard worden. Via de Federal Service Bus (FSB) krijg je vlot toegang tot de authentieke gegevensbronnen en verloopt de uitwisseling van de gegevens op een homogene en veilige manier.

Audience: 

Identificatie, authenticatie en autorisatie

CSAM

CSAM verzekert, zowel voor burgers die in eigen naam optreden als diegenen die optreden in naam van een onderneming:

 • identificatie
 • authenticatie
 • autorisatie
 • beheer van de mandaten

CSAM evolueert voortdurend. Er komen verbeteringen aan en op termijn worden er ook nieuwe diensten aangeboden. CSAM is het resultaat van de samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten:

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; FOD Beleid en Ondersteuning DG Digitale transformatie; FOD Financiën; Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; FOD Binnenlandse Zaken.

Meer info

eID

De eID is een elektronisch identiteitsbewijs (met chip) waarmee je elektronische verrichtingen kan uitvoeren. Je kan de eID onder andere gebruiken om:

 • je te identificeren bij verschillende instanties
 • elektronische documenten te ondertekenen
 • je veilig aan te melden bij de online overheidsdiensten.

Op dit moment bestaan er drie types identiteitsbewijzen waarmee je deze elektronische verrichtingen kan uitvoeren:

 • de elektronische identiteitskaart voor Belgen ouder dan 12 jaar
 • de Kids-ID, voor Belgen jonger dan 12 jaar
 • de elektronische Vreemdelingenkaart.

Meer info

itsme®

Naast de digitale sleutels van de overheid (zoals CSAM), kunnen ook andere partijen digitale sleutels aanbieden waarmee je je kan aanmelden bij de online overheidsdiensten. Momenteel is er één erkende partner: Itsme®, een dienst die aangeboden wordt door Belgian Mobile ID.

Meer info

Oplossingen om processen te automatiseren

EGRIFFIE

Iedereen die een vzw wenst op te richten kan dit doen via de applicatie ‘eGriffie’ en hoeft sinds vorig jaar niet meer langs de griffie te gaan. Om een aanvraag in te dienen voor de oprichting van een VZW, moet je je aanmelden met je elektronische identiteitskaart op de website www.egriffie.be en het elektronisch aanvraagformulier invullen. Na elektronische betaling wordt de VZW opgericht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en wordt enkele dagen later de oprichting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dienstenintegrator: toegang tot authentieke gegevensbronnen

MyBelgium

Via Mybelgium heb je op één plek snel toegang tot een reeks geïntegreerde online diensten en persoonlijke dossiers via de elektronische identiteitskaart (eID).

Dit zijn:

 • Mijn DOSSIER’, rechtstreekse gepersonaliseerde toegang tot de attesten van het Rijksregister (bv …)
 • mijn Police-on-web’, rechtstreekse gepersonaliseerde toegang tot Police-on-web (vb …)
 • MyMinfin’, rechtstreekse gepersonaliseerde toegang tot MyMinfin (vb je belastingsaangifte)
 • Gepersonaliseerde toegang tot de website of het e-loket van de gemeente van domicilie.

Meer info

Algemene informatie over digitale overheid

Digital Dashboard

De digitale barometer van de federale overheid geeft je een zicht op de graad van digitalisering van haar diensten en het gebruik ervan door burgers en ondernemingen. Je vindt er ook de gerealiseerde besparingen, door burgers en overheid, door de digitalisering van deze diensten. Je leest er trouwens ook meer over de verschillende projecten die deel uitmaken van de digitalisering van de overheid.

Meer info