Beleids- en Organisatieondersteuning

Beleidsevaluatie, bestuurs- en beheersovereenkomsten

De FOD Beleid en Ondersteuning werkt rond beleidsevaluatie.

Voor info over beleidsevaluatie : waldo.vandenbroeck@bosa.fgov.be.

Ministers en de overheidsorganisaties leggen afspraken over de doelstellingen vast in bestuurs- en beheersovereenkomsten.

Organisatiecultuur: integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid

De federale overheid hecht veel belang aan de integriteit van federale organisaties, leidinggevenden en medewerkers. De FOD Beleid en Ondersteuning coördineert het integriteitsbeleid.

De federale overheid werkt aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Klantgerichtheid en klachtenmanagement

Elke burger heeft recht op correcte en klantgerichte dienstverlening. Daarom heeft de federale overheid aandacht voor klantgerichtheid en is er een klachtenprocedure.

Strategische data en publicaties over de federale overheid

Hoeveel ambtenaren werken bij de federale overheid? Welke organisaties maken deel uit van de federale overheid? …  Het business intelligence competence center (BICC) verzamelt en publiceert de strategische data over de federale overheid:

Beleidsevaluatie, bestuurs- en beheersovereenkomsten en strategie

De FOD Beleid en Ondersteuning werkt rond beleidsevaluatie.

Meewerken aan beleidsevaluatie of vragen? Neem contact op met waldo.vandenbroeck@bosa.fgov.be.

Ministers en de overheidsorganisaties leggen afspraken over de doelstellingen vast in bestuurs- en beheersovereenkomsten.

Werk jij voor je organisatie aan de bestuursstrategie? Bij de FOD Beleid en ondersteuning kan je terecht voor documentatie over diverse methodologieën:

Organisatiecultuur: transformatie en veranderingsmanagement, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Transformatie en veranderingsmanagement

De FOD Beleid en ondersteuning biedt je organisatie diverse oplossingen en begeleiding bij veranderingen.

Leiderschap 

De FOD Beleid en ondersteuning biedt organisaties diverse begeleiding rond leadership:  

  • In Vivo biedt diverse leertrajecten aan over bewust menswaardig leiderschap en mindfulness en biedt daarnaast begeleiding op maat van het topmanagement om een menswaardige leiderschapscultuur te bevorderen.  
  • leertrajecten, de community COP Lead, ... 

Integriteit

De federale overheid hecht veel belang aan de integriteit van federale organisaties, leidinggevenden en medewerkers. Ben jij verantwoordelijk voor de uitbouw van het integriteitsbeheer in jouw organisatie?

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Hoe geven federale organisaties invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? De FOD Beleid en Ondersteuning geeft daarover strategisch advies en rapporteert daarover in de ‘Duurzame sociale balans’

Organisatiemanagement

Strategische begeleiding en instrumenten bij herstructureringen en procesoptimalisatie:

De FOD Beleid en ondersteuning begeleidt je organisatie bij organisatiemanagement: herstructureringen, procesoptimalisatie.

Projectmanagement

Interne controle

Voor een goede governance van je organisatie heb je een performante interne controle nodig met onder andere risicobeheertools, risicomatrixen, risicomapping,…

Kwaliteitsmanagement

Werk je in jouw organisatie rond kwaliteitsmanagement dan weet je dat er diverse  kwaliteitssystemen bestaan; CAF, EFQM, ISO, EMAS, ….

Meer info op www.publicquality.be

Heb je een specifieke vraag over kwaliteitsmanagement en kwaliteitssystemen? Neem contact op met vincent.triest@bosa.fgov.be of peter.deroeck@bosa.fgov.be

Klantgerichtheid

Maatschappij, ondernemingen, instellingen en burgers hebben recht op een correcte en klantgerichte dienstverlening. Daarom werkt de FOD Beleid en Ondersteuning aan een beleid rond klantgerichtheid.

Strategische data en publicaties over de federale overheid

Hoeveel ambtenaren werken bij de federale overheid? Welke organisaties maken deel uit van de federale overheid? …  Het business intelligence competence center (BICC) verzamelt en publiceert de strategische data over de federale overheid: