Verslag Monitoringcomité 2018-2021

Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een raming gemaakt van de budgettaire toestand voor de periode 2018-2021.

De ramingen waren onder meer gebaseerd op de macro-economische parameters van de economische begroting van 7 juni 2018 en de meerjarenramingen van het Federaal Planbureau.

Bekijk het rapport via deze link.