De FOD Beleid en Ondersteuning roept federale vernieuwers en veranderaars bij elkaar in een nieuwe Community of practice: de COP Agile

Eind 2018 vond de laatste bijeenkomst plaats van de Community of practice New ways of working. Met zo’n 150 leden werd gedurende 3 jaar het thema Nwow vanuit diverse invalshoeken verkend. Ondertussen zijn de uitdagingen geëvolueerd, verbreed, verschoven. Na new ways of working liggen er nieuwe vraagstukken klaar… De ambitie van de nieuwe COP ? Samen oplossingen vinden voor de nieuwe uitdagingen.

Agility: dé uitdaging van organisaties vandaag 

Een razend snel veranderende context vraagt om een grote wendbaarheid van overheidsorganisaties. Vereenvoudigen en digitaliseren, de dienstverlening nog meer afstemmen op de klant , herstructureren, met multidisciplinaire en zelfsturende teams werken, nieuwe vormen van samenwerken en projectmanagement invoeren, aan een nieuwe organisatiecultuur bouwen, … 

Ook jouw organisatie is zeker en vast in de weer met vernieuwing, verandering, aanpassing …! 

 

Nieuwe Community of practice: COP Agile! Wat, waarom, voor wie? 

Met de Community of practice Agile wil de FOD Beleid en Ondersteuning de federale veranderaars en vernieuwers verbinden ! Dankzij een  Community of practice kunnen we op basis van elkaars ervaringen en kennis de meerwaarden van Agile principes en waarden ontdekken en in de praktijk brengen. 

Met een Community of practice Agile kunnen we … 

  • ervaringen, instrumenten en praktijken delen
  • elkaar expertise aanreiken, 
  • in kaart brengen welke projecten en praktijken rond agile change er lopen,  
  • en zo samen een kader ontwikkelen voor de wendbaarheid van federale overheidsdiensten, 
  • en elkaar de nodige ondersteuning bieden! 

 

Schrijf je in voor de kick-off bijeenkomst op 23 mei 2019!

Tijdens de kick-off bijeenkomst zoomen we in op de zin en de ambitie van een community rond agility. Het moment bij uitstek dus om te laten horen of en hoe er in jouw organisatie aan wendbaarheid wordt gewerkt en naar welke ervaringen, kennis of skills je op zoek bent.  

Wij geloven dat verandering zich afspeelt in alle lagen van de organisatie! Bottom-up en top-down. In talloze rollen. En in vele domeinen. Dus welke rol je als ‘veranderaar’ ook invult, in welk domein je ook met change of innovatie bezig bent … bekijk het volledige programma en schrijf je in!

 

Contact

Stuur je vragen over de nieuwe COP Agile naar TransformationRO@bosa.fgov.be