Audit DG Rekrutering en Ontwikkeling: aanbevelingen voor Selor

De Federale Interne Auditdienst (FIA) heeft zijn aanbevelingen naar aanleiding van de audit die tussen januari en mei 2019 bij Selor werd uitgevoerd, aan DG Rekrutering en Ontwikkeling overgemaakt.

Volgens Selor identificeert de audit belangrijke en noodzakelijke verbeteringen. De impact van de door de FIA genoemde maatregelen op de doeltreffendheid zal echter beperkt blijven, vooral als de toekomstige regering niet investeert in voldoende aanwervingscapaciteit, een nieuw selectiemodel, employer branding van de federale overheid, interne mobiliteit en interne talentontwikkeling.

Meer info