De drie begrotingsluiken

Om een federale begroting te kunnen uitvoeren moet deze eerst gestemd worden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  Daarom krijgen de Kamerleden het ontwerp van begrotingswet in de vorm van drie documenten: de algemene toelichting bij de begroting, de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting. Enkel de laatste twee hebben een wettelijke draagwijdte en moeten gestemd worden.

De drie documenten worden gelijktijdig ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ten laatste op 15 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat. Vervolgens moeten de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting worden gestemd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, ten laatste op 31 december van hetzelfde jaar.