Samenwerkingsakkoord: Algemene Gegevensbank

De federale overheid, de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschapscommissies hebben de Algemene Gegevensbank (AGB) opgericht met het Samenwerkingsakkoord van 1 oktober 1991.   

De Algemene Gegevensbank heeft tot doel om de statistieken in verband met de overheidsfinanciën van deze verschillende actoren te beheren en toe te zien op de eenvormigheid ervan. De FOD BOSA staat in voor het secretariaat en ondersteunt zo deze doelstelling.   

De Algemene Gegevensbank staat eveneens in voor de Belgische voorbereiding voor de Europese rapportering: de Economische classificatie en hergroepering en de Functionele classificatie en hergroepering worden hiervoor bijgewerkt. Beiden worden ook gepubliceerd. 

Tot slot maakt de Algemene Gegevensbank ook een jaarverslag op.   

Meer informatie hierover :