AI4GOV

Audience: 

Hackathon AI4GOV

De FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) en AI4Belgium organiseren, samen met hun partners, de hackathon AI4GOV, van woensdagavond 17 tot vrijdagavond 19 maart 2021 in het centrum van Brussel, bij The House of Talents.

De uptake van artificiële intelligentie bij overheidsinstanties verhogen is één van de missies van de FOD Beleid en Ondersteuning. Hiervoor moet niet alleen de bewustwording rond de mogelijkheden van deze technologie verhoogd worden, maar moeten er ook concrete toepassingen gevonden worden. Snel experimenteren door middel van een hackathon is de ideale manier om medewerkers van publieke diensten kennis te laten maken met de mogelijkheden die AI biedt. Voor ondernemingen is het een unieke kans om hun initiatieven en technologieën af te toetsen aan concrete uitdagingen die leven binnen de overheid.

AI4GOV?

AI4GOV focust zich op uitdagingen die bestaan binnen de publieke sector. Deze hackathon is een versneld ontwerpproces. Multidisciplinaire teams werken tijdens deze intense tweedaagse aan een duidelijke design challenge, en komen op het einde tot een (tenminste gedeeltelijk) getest prototype.

Expert-coaches voorzien de teams van de nodige technische kennis en ondersteuning. Deelname aan de hackathon is gratis. We mikken op diverse deelnemers die elk vanuit hun expertise kunnen bijdragen aan de uitdagingen.

Get on board!

Registreer je voor de hackathon!

Je kan je tot en met vrijdag 15 januari 2021 inschrijven. Wij brengen je spoedig op de hoogte over jouw deelname. Je inschrijving is pas definitief wanneer je van ons een bevestiging ontvangt.

Lees zeker ook het evenement reglement na voor je inschrijft.

Heb je vragen? Contacteer Nathanaël Ackerman via ai4gov@bosa.fgov.be.

Audience: 

Agenda

Belangrijke data voor AI4GOV

  • 17 maart 2021 - Meet the team
  • 18 maart 2021 - Exploration
  • 19 maart 2021 - Delivery

Het verloop van AI4GOV

Dag 1(afterwork)
17 maart 2021 - Meet the team

Leer jouw team voor de komende twee dagen beter kennen tijdens een afterwork drink.

Dag 2
18 maart 2021 - Exploration

Duik diep in jouw challenge en bedenk concepten en oplossingen. Gebruik (open) data sets om het concept te staven met een prototype.

Dag 3
19 maart 2021 - Delivery

Nu je een concept hebt, is het tijd om de business case en het prototype te verfijnen om straks de jury van experten te overtuigen.

Gedetailleerde informatie is binnenkort beschikbaar.

Audience: 

Challenges

Hoe kunnne we automatisch sociale rechten beoordelen en toekennen?

Hoe kunnen we automatisch sociale rechten aan burgers
beoordelen en toekennen?

Help ons met het doeltreffender toekennen van sociale rechten,
in samenwerking met bedrijven, verenigingen en burgers.

Uitdaging van de Universiteit Luik en de FOD Sociale Zekerheid

 
Hoe kunnne we automatisch sociale rechten beoordelen en toekennen?

Hoe kunnen we dringende hulp voor elke inwoner van ons land garanderen?

Help ons de nodige inzet van middelen te voorspellen
in een veranderend zorglandschap.

Uitdaging van de FOD Volksgezondheid

 
Hoe kunnne we automatisch sociale rechten beoordelen en toekennen?

Hoe kunnen we zorgen voor een betere match tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt?

Help ons op een datagedreven manier werkzoekenden te
heroriënteren en gepaste opleidingen aan te bieden.

Uitdaging van VDAB & IBM

 
Hoe kunnne we automatisch sociale rechten beoordelen en toekennen?

Hoe kunnen we proactief defecten vaststellen en
onze infrastructuur veiliger maken?

Help ons via objectherkenning oneffenheden en defecten te detecteren om de kwaliteit van de wegen objectief te kunnen bepalen.

Uitdaging van Brussel Mobiliteit, OCW en CIBG

 
Hoe kunnnen we automatisch sociale rechten beoordelen en toekennen?

Hoe kan je vergader- en verzamelruimten binnenshuis aanpassen 1) aan de voortdurend veranderende covid-19 regels, 2) aan de post-covid periode?

Help ons om indelingen aan te bieden die zorgvuldig zijn ontworpen en gebruiksvriendelijk zijn voor zowel organisatoren als bezoekers, om de verspreiding van virussen te voorkomen en om gemengde face-to-face/digitale deelname mogelijk te maken..

Uitdaging van Amia Consulting en de FOD Beleid en Ondersteuning

 
Hoe kunnne we automatisch sociale rechten beoordelen en toekennen?

Hoe kunnen we notariële verkoopakten automatisch verwerken?

Help ons de nodige informatie te herkennen uit notariële akten om deze te verwerken in de patrimoniumdocumentatie en bovendien het heffen van de registratierechten, hypotheekrechten en andere bijdragen efficiënter te maken.

Uitdaging van de FOD Financiën

 
Hoe kunnne we automatisch sociale rechten beoordelen en toekennen?

Hoe kunnen we meer dan 1 miljoen arresten en vonnissen
publiek toegankelijk maken?

Help ons met het anonimiseren van juridische data om de openbaarheid van rechtspraak in onze democratie te realiseren.

Uitdaging van de Europese incubator van de Brusselse Balie, KPMG en de FOD Justitie

 
Hoe kunnne we automatisch sociale rechten beoordelen en toekennen?

Hoe kunnen we de intensiteit van brandrisico’s op de kaart zetten?

Help ons cruciale minuten in brandbestrijding te winnen door te voorspellen hoe risicovolle branden kunnen evolueren.

Uitdaging van Brandweer Zone Rand en het NGI

 
Hoe kunnne we automatisch sociale rechten beoordelen en toekennen?

Hoe kunnen we fraude blootleggen voor het zichtbaar is voor
het menselijk oog?

Help ons mogelijke fraudegevallen met vennootschappen voorspellen en deze diefstal van onze maatschappij preventief aanpakken.

Uitdaging van de FOD Financiën

 
Hoe kunnne we automatisch sociale rechten beoordelen en toekennen?

Hoe kunnen we op één plaats antwoord geven op alle vragen
over de Brusselse overheid?

Help onze chatbot wegwijs maken in de dienstverlening van onze verschillende administraties en overheidsinstellingen.

Uitdaging van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Steering committee

Een stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van administraties, bedrijven en de academische wereld. De stuurgroep is betrokken bij het definiëren van het formaat van de hackathon, bij het selecteren en verrijken van de uitdagingen en bij de teamsamenstellingsfase. De samenstelling van de stuurgroep ziet er als volgt uit:

Nathanaël Ackerman       Nathanaël       Ackerman       AI4Belgium Lead / AI Expert     FOD BOSA
                               
Joachim Ganseman       Joachim       Ganseman       IT Researcher     SMALS
                               
Michel Herquet       Michel       Herquet       CEO      B12
                               
Kevin Francoisse       Kevin       Francoisse       CEO      Sagacify
                               
Yves Poullet       Yves       Poullet       Prof. et co-président du NADI     UNamur
                               
Christine Copers       Christine       Copers       Manager     FOD BOSA
                               
Sandrine Brognaux       Sandrine       Brognaux       Conseiller     Université de Mons
                               
Ferdinand Casier       Ferdinand       Casier       Business Lead     AGORIA
                               
Julien Bellaire       Julien       Bellaire       Project Manager     FOD Financiën
                               
        Alexander       Vicca       Manager     FOD BOSA
                               
Bart Hanssen       Bart       Hanssens       Project Manager     FOD BOSA
                               
Hassan Al Hilou       Hassan       Al Hilou       CEO     The House of Talents
                               
        Michel       Van Hoegaerden       Program Manager     FOD Financiën
                               
Evrim Tan       Evrim       Tan       Researcher     Instituut voor de Overheid (KUL)
                               
        Emilie       Fockedey             ADN
                               
Hans De Canck       Hans       De Canck       Manager     VUB - AI Experience Center
                               
        Antoine       Hublet       Conseiller     ADN
                               
        Nathalie       Fabry       Conseiller     UNamur
                               
Audience: 

Coaches

Tijdens de hackathon kunnen de teams rekenen op inzichten en begeleiding van coaches met uiteenlopende expertise.

  • Niet zeker hoe je jouw waardevolle concept overtuigend kan voorstellen?
  • Wil je nagaan of het gebruik en verwerken van bepaalde data juridisch afgedekt is?
  • Kan je wat hulp gebruiken bij het identificeren van de beste technologie voor jouw project?

Op deze en veel meer vragen kunnen onze coaches je een antwoord geven. Hieronder vind je de lijst van de coaches die aanwezig zullen zijn op de hackathon:

Joachim Ganseman       Joachim       Ganseman       Researcher       SMALS
                                 
Mihailo Backovic       Mihailo       Backovic       Data Scientist       B12
                                 
Caroline Vandenplas       Caroline       Vandenplas       Data Scientist       B12
                                 
        Eric        Lecoutre       CEO       WeLoveDataScience
                                 
        Arnaud       DeDecker       Business Developer       Sagacify
                                 
        Sven       Wauters       Data Scientist       Sagacify
                                 
        François       Beuvens       CTO       Sagacify
                                 
Bart Hanssens       Bart       Hanssens       Project Manager       FOD BOSA
                                 
Frederic Peters       Frederic       Peters       CEO       Thelis
                                 
        Nicolas       Deruytter       CEO       ML6
                                 
        Leila       Rebbouh       Head of AI       NRB
                                 
        Philippe       Laurent       IP/IT & Commercial Lawyer       MVVP
                                 
        Jelle       Hoedemaekers       Expert       AGORIA
                                 
Fanny Asukulu       Fanny       Asukulu       Legal Advisor       B12
                                 
        Loik       Gerard       Researcher       Unamur
                                 
        Philippe       Szombat       CEO       BrightBiz
                                 
        Souhaib       ben Taieb       Prof.       Umons
                                 
Christophe Cop       Christophe       Cop       Lead       Digital Twin Belgium
                                 
        Kristien       Verreydt       Client Partner       Radix
                                 
Nicolas Mancini       Nicolas       Mancini       Project Lead       Radix
                                 
Joren Verspeurt       Joren       Verspeurt       Machine Learning Engineer       Radix
                                 
Audience: 

Jury

Aan het einde van de tweedaagse hackathon staat een jury van experten klaar om feedback te geven op de concepten.

Ze zullen de concepten evalueren op 4 hoofdcriteria:

Het concept

'Is dit concept een relevante oplossing voor de challenge?'
'Levert dit concept een waardevolle bijdrage voor de eindgebruiker en de maatschappij?'

Het gebruik van AI

'Is het duidelijk op welke manier dit concept AI zal gebruiken?'
'Is dit een open en interoperabel voorstel?'
'Kan de werking van dit concept aangetoond worden met een werkend prototype?'

Haalbaarheid van het concept

'Hoe realistisch is het concept op technisch, juridisch, organisatorisch en financieel vlak?'
'Welke plannen zijn er om hier na AI4GOV op verder te werken?'

Presentatie

'Is het concept duidelijk en aantrekkelijk gepresenteerd?'

De samenstelling van de jury wordt binnenkort bekend gemaakt.

Audience: 

Schrijf je in!

Heb je vanuit de overheid of andere sector (private sector, NGO, onderzoeksinstelling,...) een uitdaging of idee waarbij AI een rol kan spelen binnen de publieke sector? Heb je een idee waarbij (open) data van de overheid een rol kan spelen? 

Registreer je voor de hackathon!  Je kan je tot en met vrijdag 15 januari 2021 inschrijven. Wij brengen je spoedig op de hoogte over jouw deelname. Je inschrijving is pas definitief wanneer je van ons een bevestiging ontvangt.

Lees zeker ook het evenement reglement na voor je inschrijft.

Heb je vragen? Contacteer Nathanaël Ackerman via ai4gov@bosa.fgov.be.