Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

CSAM

De toegangspoort tot de diensten van de overheid! Je vindt een vertrouwde en betrouwbare omgeving telkens je inlogt, toegangsbeheerders aanstelt, een mandaat afsluit, ...

  • Praktisch

  • Voor wie

   Burgers - Bedrijven

   Naar CSAM

  • Contact

   E-mail : 
   info@csam.be

   Tel:
   +32(0)2 290 28 45

   Adres: 
   CSAM 
   Fonsnylaan 20
   1060 Brussel

  • Samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten

   CSAM is het resultaat van samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten:

   • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
   • BOSA
   • FOD Financiën
   • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
   • FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
   • FOD Binnenlandse Zaken

   Daarnaast wordt CSAM gebruikt door een groeiend aantal overheidsdiensten. Zij doen een beroep op CSAM om de toegang tot hun e-governmentdiensten te regelen. Enkele voorbeelden zijn de sociale zekerheid, de FOD Mobiliteit, diverse instellingen van de gezondheidszorg, Justitie, de regio's, lokale besturen, ...

  • Voordelen

   CSAM is een geheel van afspraken en van regels om het identiteits- en toegangsbeheer binnen het e-government te organiseren.

   CSAM verzekert, zowel voor burgers die in eigen naam optreden als diegenen die optreden in naam van een onderneming:

   • identificatie;
   • authenticatie;
   • autorisatie;
   • beheer van de mandaten;

   Daarnaast maakt CSAM het voor ondernemingen mogelijk het toegangsbeheer van hun medewerkers te structureren en te organiseren.