Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

e-Catalogue

Via e-Catalogue kan een aanbesteder zijn dossiers en de daaraan gekoppelde catalogi online beheren. Zij staan in voor de controle, de goedkeuring, de publicatie en het beheer van de catalogi.