Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

e-Procurement vandaag

E-Procurement is een verzameling van applicaties waarmee de verschillende fasen van een overheidsopdracht elektronisch kunnen worden afgehandeld.

 • Voordelen

  • De strategische doelstellingen van deze applicaties zijn:

   • een grotere doeltreffendheid en efficiëntie van de aankoopprocedures
   • administratieve vereenvoudiging
   • transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten
   • een betere mededinging
   • de verdere ontwikkeling van de belanghebbenden (stakeholders) bij overheidsopdrachten
  • Voor elke fase van de overheidsopdracht bestaat er een specifieke applicatie:

   •  e-Notification, voor de publicatie
   • e-Tenderingvoor het indienen van offertes en/of aanvragen tot deelneming
   • e-Catalogue, voor het gebruik van de catalogi
   • e-Awarding, voor de evaluatie en de gunning
   • e-Auctionvoor het organiseren van een omgekeerde elektronische veiling

   Om e-Procurement te gebruiken moet je je eerst registreren.

  • Module Gebruikersbeheer

   Dankzij de module Gebruikersbeheer (Central User Management) hoeven gebruikers zich daarnaast ook maar eenmaal te registreren en eenmaal aan te melden om daarna tussen de verschillende applicaties te surfen.

  • Nieuw platform

   In het eerste kwartaal van 2023 zal een nieuw e-Procurement-platform worden opgeleverd dat het bestaande zal vervangen.

 • Ondersteuning

  De dienst Applicatiebeheer en ondersteuning beheert de applicaties waarmee de verschillende fasen van een overheidsopdracht elektronisch kunnen worden afgehandeld. De dienst geeft ook ondersteuning aan gebruikers.