Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

eCertis

eCertis bevat een overzicht van de meest gebruikte bewijsstukken die aanbestedende diensten in de hele interne markt vragen bij een Europese aanbesteding.

 • Voordelen

  Wat is eCertis?

  eCertis bevat een overzicht van de meest gebruikte bewijsstukken die aanbestedende diensten in de hele interne markt vragen bij een Europese aanbesteding. Dat kan handig zijn voor:

  • Een onderneming die wil inschrijven op een aanbesteding, in eigen land of in een andere lidstaat
  • Een aanbestedende dienst die wil weten welke bewijsstukken hij kan opvragen of welke hij kan accepteren uit andere lidstaten.
  • Vrije toegang tot informatie over bewijsstukken bij aanbesteden.

   De Europese Commissie heeft een databank samengesteld met informatie over de meest voorkomende bewijsstukken in aanbestedingsprocedures in Europa. De databank heet eCertis. U kunt bij eCertis terecht voor vragen zoals:

   • Wat bedoelen ze in Duitsland met een Eigenerklärung bzw. Auszug aus dem Gewerbezentralregister?
   • Welke bewijsmiddelen kan ik van een buitenlandse aanbieder accepteren?
  • Welke soorten documenten en certificaten?

   Aanbestedende diensten kunnen inschrijvers vragen documenten te tonen waaruit blijkt dat zij gekwalificeerd zijn om de overheidsopdracht uit te voeren (artikel 45 van Richtlijn 2004/18/EG). Bijvoorbeeld dat zij:

   • niet beschuldigd zijn van misdaden of professioneel wangedrag
   • legaal werken en financieel gezond zijn
   • voldoende middelen hebben om het contract uit te voeren, enz.

   Dergelijk bewijs bestaat meestal uit certificaten van nationale autoriteiten of uit verklaringen van de inschrijver zelf, die op verschillende manieren gecertificeerd kunnen zijn (bijvoorbeeld beëdigd voor een notaris of een rechter). Zij kunnen er (zeker als de inschrijver uit een ander land komt dan de aanbestedende dienst) verschillend uitzien, door verschillende autoriteiten zijn verstrekt en worden afgegeven in een lokale taal.

  • Hoe kan eCertis jou helpen?

   • Aanbestedende diensten kunnen eCertis gebruiken om te begrijpen welke informatie gevraagd of gegeven wordt en om na te gaan of documenten geaccepteerd kunnen worden
   • Met een reeks zoekcriteria, waaronder trefwoorden in de taal van het document dat u zoekt, vindt u alles snel
   • Inschrijvers kunnen eCertis gebruiken als een handig naslagsysteem over de soorten documenten die u normaal gesproken moet overleggen en hun inhoud
   • Om te begrijpen welke bewijsstukken worden gevraagd als de gevraagde documenten uw land niet, of alleen in een andere vorm bestaan.
  • Hoe kun jij eCertis gebruiken?

   Voor elk land worden de meest gevraagde certificaten geordend onder gemeenschappelijke rubrieken, die overeenkomen met de soorten documenten in de aanbestedingsrichtlijnen van de EU (bewijs van de identiteit van de , bewijs van non-faillissement en van financiële draagkracht, enz.). Elke rubriek is per land onderverdeeld in een aantal standaardvelden. Deze bevatten gedetailleerde beschrijvingen van de certificaten die in een bepaald land voor een bepaalde soort bewijs worden afgegeven. Het systeem geeft aan welk document als het equivalent van een document uit het buitenland kan worden beschouwd. De structuur is in het hele systeem hetzelfde, waardoor de verschillende soorten documenten grondig geanalyseerd kunnen worden. Iedereen die betrokken is bij aanbestedingsprocedures kan documenten herkennen en beoordelen aan de hand van trefwoorden, logische groepering van velden en een automatische vergelijking.