Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

eDepot

Met eDepot kan een notaris elektronisch een onderneming creëren, en ondernemingsgegevens in de authentieke bronnen aanpassen.

  • Praktisch

  • Voor wie

   Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen (KFBN)

  • Contact

   Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, kun je contact opnemen met onze Service desk op servicedesk.DTO@bosa.fgov.be met vermelding van de referentie ‘S168 – eDepot’.

 • Voordelen

  • eDepot omvat vier onderdelen:

   • Toekenning van een ondernemingsnummer door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
   • Neerlegging en controle van de akte bij de FOD Justitie
   • Activering van de onderneming bij de KBO
   • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  • 24/7 toegankelijk

   De dienst is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk.

  • Ondersteuning

   De BOSA voorziet:

   • eerstelijns ondersteuning van maandag tot vrijdag, telkens van 8 tot 18u (op openingsdagen van de federale overheid)
   • en tweedelijns- en derdelijns ondersteuning van maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 17u (op openingsdagen van de federale overheid).