Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mercurius

De postkamer van de Belgische overheid voor e-facturatie en e-procurement.

 • Mercurius ondersteunt de 5500 aanbestedende overheidsdiensten bij de invoering van e-facturatie en vereenvoudigt het leven van hun leveranciers door hen één enkele gestandaardiseerde technische interface aan te bieden. Mercurius wordt voornamelijk door de Vlaamse overheid gebruikt in het kader van haar eigen beleid inzake inkomende e-facturatie, maar is bedoeld om alle Belgische overheden te dienen en het leven van de ondernemingen te vergemakkelijken.

 • Voordelen

  Mercurius ontvangt de facturen gericht aan de Belgische overheidsinstanties, en stelt ze ter beschikking van hun bestemmelingen.

  • Een handig overzicht dankzij het Mercurius-portaal

   Het Mercurius-platform wordt aangevuld met een portaal waarop de leveranciers de lijst van facturen die ze naar de Belgische overheidsinstanties hebben verzonden, kunnen raadplegen, en manueel facturen of kredietnota’s kunnen uitgeven. Deze functie is nuttig wanneer de factureringssoftware van de leverancier nog niet aan het gestandaardiseerde Peppol-kader is aangepast.

  • Overheidsinstanties antwoorden sneller op vragen van leveranciers

   De overheidsinstanties gebruiken het om de lijst van facturen, verzonden door hun leveranciers, te raadplegen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld sneller een antwoord geven op vragen van deze leveranciers.

  • Verbeterde traceerbaarheid en transparantie

   Tot slot kunnen de informaticaoperatoren (dienstverleners, back-endteams bij klanten …) er alle stromen in verband met hun diensten volgen. Dit alles verbetert de traceerbaarheid en de transparantie van de uitwisselingen ten voordele van de operatoren en hun klanten.