Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

PersoExpenses

PersoExpenses is de PersoPoint-applicatie waarmee je, als personeelslid van de organisaties die bij PersoPoint (FOD BOSA) zijn aangesloten voor personeels- en loonsadministratie, vergoedingen kan aanvragen.