Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Quickscan

Hoe digitaal matuur is jouw dienst?

 • Voordelen

  Wil je weten hoe de overheidsinstantie waarvoor je werkt scoort op het vlak van digitale maturiteit?

  Beantwoord de vragen van de Quickscan en kom het snel te weten! Daarna krijg je een rapport met jouw score en specifieke aanbevelingen.

  • Meten is weten (én juist beslissen)

   De Quickscan is een simpele vragenlijst waarmee je de digitale maturiteit van jouw overheidsinstantie meet.

   Staan de gebruikers centraal? Ken je hun noden en pas je de juiste methodes toe om je dienstverlening op hen af te stemmen? Beschikt je organisatie over de juiste cultuur, processen en competenties om dit doel te bereiken? Door hierop een accuraat zicht te krijgen, weet je perfect waar het groeipotentieel en de uitdagingen zich bevinden!

  • De vragen in de Quickscan zijn gegroepeerd in vijf thema's, waarover we telkens enkele gerichte schaalvragen stellen:

   1. Gebruikersinzicht

   Gebruikersinzicht is essentieel voor een goede digitale dienstverlening. Door één-op-één of in groep het gesprek aan te gaan met degenen die je dienst gebruiken, leveren en opvolgen, verwerf je gegarandeerd enorm waardevolle inzichten waarmee je de werking van jouw dienst verder stroomlijnt en perfectioneert. Je gebruikers betrekken bij het bepalen van je doelstellingen, is een cruciale stap richting verbetering en innovatie.

   2. Methodes en meten

   Met de juiste methodes en tools voor gebruikersgericht onderzoek ben je al goed op weg naar een betere digitale dienstverlening. Het is belangrijk om voortdurend te meten hoe je dienstverlening ervaren wordt door burgers en organisaties. Zo begrijp je beter de impact van je keuzes, pas je je tactiek aan en kun je je dienstverlening continu verbeteren.

   3. Inclusieve dienstverlening

   Digitale toegankelijkheid is niet alleen bij wet verplicht; het is een ethische basisvoorwaarde voor goed bestuur. Iedereen heeft recht op een inclusieve dienstverlening, onafhankelijk van zijn digitale geletterdheid, achtergrond, beperking of locatie. Daarom moet een overheid altijd streven naar een optimale toegankelijkheid van alle diensten en luisteren naar de vele inspirerende e-inclusie initiatieven. Geen inclusie zonder openheid.

   4. Cultuur en competenties

   Een organisatie is maar zo sterk als haar zwakste schakel; investeren in kennisdeling onder medewerkers is daarom absoluut cruciaal. Cultuur helpt om zowel interne als externe samenwerking dieper te duiden en speelt een sleutelrol in de manier waarop medewerkers met klanten omgaan. Een open organisatie stimuleert het contact met gebruikers van je dienstverlening en de samenwerking met andere departementen.

   5. Organisatie en bestuur

   Een goed bestuur genereert voldoende middelen, creëert een goede rolverdeling binnen de verschillende teams en voorziet een duidelijk kader aan regels en rechten. Dit allemaal afgestemd op het bereiken van de vooropgezette doelen van jouw organisatie. Vanuit het motto ‘samen sta je sterker’ zijn organisaties die inzetten op kruisbestuiving met anderen succesvoller in het bereiken van hun doelen dan anderen.

  • Een score per thema

   Op basis van deze zelfevaluatie krijg je voor elk thema een score die je maturiteitsniveau voor dit thema beschrijft, van laag naar hoog (Ad hoc - Beginnend - Ervaren - Matuur). Er worden ook concrete actiepunten gekoppeld aan elke score.

   De resultaten vormen bovendien een handig ijkpunt om ook in de toekomst je vooruitgang accuraat te meten.