Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

PersoContact

PersoContact is het portaal waarmee je, als personeelslid van de organisaties die bij PersoPoint zijn aangesloten voor personeels- en loonsadministratie, contact kan opnemen met de dossierbeheerders bij PersoPoint.

 • Niet alle zaken met betrekking tot personeelsadministratie kunnen worden geregeld via de PersoSelfService - SCOPE applicatie. Documenten en attesten die nodig zijn voor staving van bepaalde afwezigheden of aanvraagformulieren voor bepaalde afwezigheden die niet via PersoSelfService- SCOPE kunnen worden aangevraagd, kunnen aan PersoPoint worden overgemaakt via het Contact Center Tool PersoContact - SAGO. De dossierbeheerders zorgen voor de verdere afhandeling van je aanvragen en volgen dit verder op.

 • Voordelen

  Je kan op PersoContact inloggen met je elektronische identiteitskaart, via itsme® of met een token.

  PersoContact werkt als een mailbox. Als je een aanvraag verzendt, wordt voor het team van dossierbeheerders een ‘ticket’ aangemaakt in het systeem. Als aanvrager ontvang je zelf een e-mail met een samenvatting van je aanvraag.

  Als de dossierbeheerder van PersoPoint je aanvraag heeft behandeld, ontvang je opnieuw een e-mail met een hyperlink om in te loggen in PersoPoint Contact, waar je het volledige antwoord van de dossierbeheerder vindt.

  In PersoContact kan je zelf op elk moment je open of afgewerkte aanvragen opvolgen in de rubriek ‘Mijn cases‘.

  Via PersoContact kan je aanvragen indienen rond: 

  • je wedden (je toelagen en vergoedingen, je weddevraag, je fiscale fiche...)

  • je geldelijke loopbaan

  • je persoons- en tewerkstellingsgegevens (een verbetering van de gezinssamenstelling, een overeenkomst structureel telewerk...)

  • bepaalde afwezigheden en ziektes

 • icoon 'bureaulamp'

  Welke afwezigheden en verloven kan je invoeren in PersoContact - SAGO ?

  Via PersoContact - SAGO kan je aanvragen indienen rond je telewerkcontract, verlof voor stage, moederschapsverlof, ouderschapverlof (geen loopbaanonderbreking), verminderde prestaties wegens ziekte, een afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden, een loopbaanonderbreking (voltijds, deeltijds, medische bijstand, ouderschapsverlof, palliatieve zorgen), een vierdagenwerkweek of voor deeltijds werken vanaf 55 jaar of 50 jaar.

  Meer info? 

  In welke applicatie moet je je afwezigheden en verloven invoeren? 

  • een uitdiensttreding (een tewerkstelling na 65 jaar, een pensioen)

  Buiten deze onderwerpen of wanneer je niet vindt wat je zoekt, kan je ook gewoon een vraag stellen via deze laatste categorie.

  De hr-diensten zien een meer uitgebreid menu met bijkomende formulieren, specifiek met betrekking tot het personeelsbeheer en de samenwerking met de dossierbeheerders van de BOSA.

  Voor sommige aanvragen moeten attesten (b.v. ouderschapsverlof) of de goedkeuring van een leidinggevende worden bijgevoegd (b.v. in het geval van een verzoek om gedeeltelijke of volledige vermindering van de arbeidstijd). De vermelding om een document bij te voegen staat systematisch in de linkerbovenhoek van het scherm.

   Voor elke ingediende aanvraag kun je een extra document als bijlage toevoegen. Je vindt ook, voor elke aanvraag, een vrij veld om een commentaar toe te voegen.

  Onder de rubriek 'Mijn inhoud' kan je op elk moment een follow-up doen van de aanvragen die je hebt ingediend of die werden afgesloten.

 • Ondersteuning

  Handleidingen en video's voor eindgebruikers, leidinggevenden en lokale HR-diensten van federale organisaties die reeds zijn aangesloten bij de FOD BOSA, DG PersoPoint, voor de personeels- en loonadministratie.

  Handleidingen

  Finale gebruikers

  Lokale HR

   

  Video's

  Finale gebruikers

 • icoon 'folder'

  Hulp nodig? 

  Vind alle handleidingen en video's voor eindgebruikers, leidinggevenden en lokale HR-diensten van federale organisaties die reeds zijn aalgesloten bij de SPF BOSA, DG PersoPoint, voor de personeels- en loonadministratie