Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toolkit 'functiebeschrijvingen'

De toolkit ‘functiebeschrijvingen’ is een onlinetoolbox die hr-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor functiebeschrijvingen en competentiemanagement ondersteunt. De tool is een hulpmiddel om de nieuwe functiecartografie in je organisatie te maken.

 • Voordelen

  De toolkit is online toegankelijk via de e-CampusZe is opgebouwd rond verschillende rubrieken, waarmee je de functiecartografie van je organisatie van a tot z kunt uitwerken.

  • Dynamische online tool

   De toolkit is een dynamisch instrument. Als de reglementering wijzigt, passen we de toolkit aan. Naargelang de behoeften die jullie formuleren, voegen we er ook nieuwe rubrieken aan toe: video’s van de netwerkactiviteiten, Q&A-sessies, …

    

   Toolkit Functiebeschrijvingen

    

  • Fiches om autonoom te werk te gaan

   In deze Toolkit vind je drie methodologische aanpakken om de functiecartografie van je organisatie op te maken:

   1. Aanpak 'Analyse van de huidige functiebeschrijvingen': deze aanpak is gebaseerd op de functiebeschrijvingen die momenteel in je organisatie worden gebruikt. Je gaat ze rechtstreeks overbrengen naar een nieuwe cartografie die op de is gebaseerd.
   2. Aanpak 'Top-down, analyse van de opdrachten': deze aanpak is gebaseerd op de opdrachten en de doelstellingen van je organisatie, met behulp van interviews met de verantwoordelijken van elke dienst van de organisatie.
   3. Aanpak 'Bottom-up, analyse van de taken en activiteiten': deze aanpak is gebaseerd op een inventaris van de taken, activiteiten en beroepen in de verschillende diensten van je organisatie.

   De drie aanpakken zijn beschreven in de vorm van concrete, praktische fiches, waarmee je volledig autonoom aan de slag kunt. Je vergelijkt ze en kiest die aanpak die het meest geschikt is voor jouw organisatie.

  • Focus op opbouw van functiestructuur

   Met de drie aangereikte aanpakken kun je de functiestructuur van de functies in je organisatie uitwerken. Voor A staat de functiestructuur centraal bij de implementatie van de nieuwe types functiebeschrijvingen gebaseerd op het project . Een kant-en-klare Exceltemplate helpt je daarbij. Op basis van die functiestructuur ga je de nieuwe functiecartografie van je organisatie maken.

  • Integratie van elementen van competentiemanagement

   De toolkit geeft tips voor het beheer van de generieke en technische competentieprofielen. Daaruit kun je inspiratie halen om de competentieprofielen op te stellen gelinkt aan de uit je nieuwe .