Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Authentieke bronnen

Een authentieke bron is een gegevensbank waarin authentieke gegevens worden bewaard en die geldt als dé referentie voor deze specifieke gegevens over personen en rechtsfeiten.

Van toepassing voor
Federale organisaties

Inhoudstafel

Een duidelijk overzicht van de authentieke bronnen die binnen de autoriteiten bestaan

Hieronder vind je een overzicht van de authentieke bronnen binnen de federale overheid, de Sociale Zekerheid en de drie gewesten. Elk van de betrokken overheden bepaalt de erkenningscriteria voor de eigen authentieke bronnen.

De gegevensbronnen die via de federale dienstenintegrator worden ontsloten, vallen onder het “only once” principe.

 

Gecentraliseerd beheer

Dit betekent dat de gegevens uit deze bronnen door de participerende federale overheidsdiensten niet meer bij de betrokken burgers of bedrijven mogen worden ingezameld.

Wij zorgen ervoor dat de lijst van authentieke bronnen actueel blijft en als referentie dient voor de overheidsinstanties

 

Regelmatige bijwerking van de lijst van authentieke bronnen

Wij werken deze lijst regelmatig bij. Je beschikt over een authentieke bron en je wil deze graag laten opnemen in de lijst met authentieke bronnen? Dat kan uiteraard, want we willen deze lijst zo volledig mogelijk maken.

Meld je bron daarom aan via dit formulier. We contacteren je nadien om samen te bekijken of we alle nodige informatie hebben ontvangen en leggen dit vervolgens voor aan de Redactieraad van Authentieke Bronnen. Na validatie door de Redactieraad zal je bron worden toegevoegd aan de lijst op deze website.

 

Voordelen

Herbruikbare gegevens

Een authentieke bron zorgt voor vereenvoudiging omdat gegevens niet langer verspreid zijn over meerdere bronnen, en deze door alle overheden met de juiste machtigingen kunnen worden hergebruikt. Op deze manier moeten gegevens niet telkens opnieuw bij de burger of onderneming worden opgevraagd.

 

Beveiliging

Het werken met authentieke bronnen is ook de beste garantie op een hoge beschikbaarheid en beveiliging van gegevens.  Er is een permanente opvolging en verbetering van de  doordat iedereen dezelfde gegevens gebruikt en kan melden wanneer deze onvolledig of niet (meer) correct zijn.

 

Een nieuwe authentieke bron creëren: hoe begin ik?

Beschik je over een database met gegevens die je graag wil omvormen tot een authentieke bron, maar zoek je naar tips & trics hoe je dit best aanpakt? Dan kan je de praktische gids Opzetten van een authentieke bron (PDF, 780.84 KB)  als leidraad gebruiken om zeker niets over het hoofd te zien.

Het is belangrijk om je verwachtingen op voorhand zo duidelijk mogelijk te maken door formele afspraken te maken. Deze afspraken worden opgenomen in gebruikersovereenkomsten of Service level Agreements (SLA’s). De gebruikersovereenkomst bepaalt de rechten en verplichtingen om de authentieke bron te gebruiken. Deze bevat typisch:

  • Beschrijving van de dienst
  • Voorwaarden voor het gebruik van de dienst (kosten, doeleinden, volumes, etc.)
  • Afspraken rond veiligheid (bv machtigingen, audit trail, …)

Regelgeving

  • Wet van 15 augustus 2012

    Wet van 15 augustus 2012 houdende de oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator Laatste versie
  • Wet van 5 mei 2014

    Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de...