DG Begroting en Beleidsevaluatie

Het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie staat de minister van Begroting en de regering bij op het vlak van de opmaak en de uitvoering van de begroting, de beleidsevaluatie, de organisatiebeheersing en het integriteitsbeleid.

Concreet werkt het DG Begroting en Beleidsevaluatie in een aantal domeinen.

  • Het begrotingsbeheer zorgt voor de minister van Begroting, de Eerste minister en de regering
  • voor de beleidsondersteuning in het begrotingsproces: van de voorbereiding van de begroting, over de opmaak van de begrotingsdocumenten en de rapportering naar internationale instellingen tot de opvolging van de uitvoering van de begroting.
  • voor de aanpassing en de actualisering van het reglementaire kader voor de begroting en de boekhouding.
  • De administratieve- en begrotingscontrole zorgt voor de uitvoering van het budgettaire deel van de administratieve-  en de begrotingscontrole. De evaluatie van het huidige controlesysteem met het oog op de optimalisatie ervan is een belangrijke opdracht.
  • De organisatiebeheersing en beleidsevaluatie zorgt voor :