DG Digitale Transformatie

Het directoraat-generaal Digitale Transformatie ondersteunt de regering en de federale organisaties bij hun digitalisering. Het DG is een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Dit DG verleent advies en werkt projecten uit in verband met de nieuwe technologieën, met bijzondere aandacht voor burger en bedrijf.

Het DG Digitale Transformatie neemt het dienstenpakket vroeger aangeboden door Fedict over.

Concreet levert het DG Digitale Transformatie een reeks diensten:

  • uitwerken van de strategie en de digitale normen van de regering
  • uitvoeren en controleren van de digitale transformatie van de federale overheid
  • ontwikkelen van transversale digitale diensten en platformen, in samenwerking met de federale organisaties (Digital Communication services, Life events, Operations & Infrastructure Services,…)
  • waarnemen van het secretariaat van de strategische G-Cloud Board en van de overlegcomités met de bijhorende driemaandelijkse rapportering aan de regering.