DG Federale Accountant en Procurement

Het directoraat-generaal Federale Accountant en Procurement adviseert en ondersteunt de klantenorganisaties op het vlak van boekhouding en overheidsopdrachten. De dienst begeleidt de volledige boekhoudcyclus en legt de geconsolideerde jaarrekeningen neer van de federale overheid. Dit directoraat-generaal zorgt voor het beheer, de evolutie en het onderhoud van het boekhoud/financieel ERP-systeem en van het platform voor het digitaliseren van overheidsopdrachten. Het directoraat biedt eveneens groepscontracten aan via zijn opdrachtencentrale.

Concreet biedt het DG Federale Accountant en Procurement de volgende diensten aan:

 • advies en hulp verlenen op het vlak van algemene, analytische en budgettaire boekhouding van de FOD’s en POD’s:  documentatie van de end2end processen, boekhoudkundige instructies, monitoring van de afsluitingsprocessen (maandelijks/jaarlijks), interpretatie en uitvoering van de wet van 22 mei 2003 (en aanpassingen) en van de internationale principes en standaarden over publieke boekhouding, …
 • tools ontwikkelen voor controle van het financieel beheer: opzetten van een analytische boekhouding, rapportering aan het management e.d.
 • beheren en verzekeren van de opvolging en ontwikkeling van FEDCOM, het ERP-platform van de federale administratie: onderhoud en integratie van financiële beheerprocessen, lancering en beheer van nieuwe projecten met FEDCOM, toekennen en beheren van toegangsrechten en rollen in FEDCOM e.d.
 • opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van het Algemeen Bestuur (FOD/POD) voor te leggen via de minister van Begroting aan het Rekenhof en aan het parlement en opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van alle federale entiteiten (FOD/POD/Instellingen S1311).
 • de coördinatie, de uitvoering en de opvolging van een efficiënt en effectief aankoopbeleid voor de federale overheid
 • ondersteuning  aan de aankopers van de federale overheid door:
 • het geven van juridische adviezen over overheidsopdrachten
 • het ter beschikking stellen van typedocumenten
 • het geven van informatiesessies, opleidingen en ondersteuning bij roll-out projecten
 • het capteren van behoeften en volumes, het analyseren van contracten, het verzamelen van informatie over leveranciers en het voorstellen van groepscontracten
 • het beheren van groepscontracten als opdrachtencentrale
 • het helpen bij het opstellen van dossiers overheidsopdrachten
 • de opvolging  en ontwikkeling van Public Procurement, het platform voor de digitalisering van overheidsopdrachten: e-Notification, e-Tendering, e-Catalogue, e-Auctions, e-Awarding, ESPD, enz. en ondersteuning aan alle Belgische aanbestedende overheden en aan nationale en internationale ondernemingen die gebruik maken van het platform
 • de opzet van een end-to-end platform, geïntegreerd met het e-Procurement platform en met de boekhoud/financiële ERP-Systemen (vb FEDCOM) binnen de federale overheid. Dit platform dient om het hybride samenwerkingsmodel te ondersteunen en gemeenschappelijke aankopen te faciliteren op strategisch (central contract repository) , tactisch (van aanvraag tot goederenontvangst ) als operationeel niveau (van sourcing tot contracting). 
 • ondersteunt de klantenorganisaties bij de exploitatie van hun boekhouding en Procurement gegevens : analytics op het vlak van ‘Finance en Procurement’.