Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

DG Interne Ondersteunende Dienst

Het Directoraat-Generaal Interne ondersteunende dienst (DG IOD) vormt het aanspreekpunt voor alle ondersteunende dienstverlening voor het management en alle medewerkers van de FOD BOSA. 

Van toepassing voor
 • Partners
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Federale organisaties
 • Regering

Inhoudstafel

Het DG Interne Ondersteunende Dienst levert diensten in een aantal domeinen.

Hr

 • Vastlegging en uitvoering van het hr-beleid van de BOSA
 • Opstelling van het personeelsplan
 • Overleg met het Basis Overleg Comité
 • Samenwerking met de sociale dienst en met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW), …

Communicatie en vertaling

 • Het communicatie- en vertaalteam staat in voor de interne en externe communicatie van de FOD BOSA
 • De vertalers hebben als belangrijkste taken: vertalen van documenten, reviseren van documenten en taalkundig advies verlenen

Finance

De dienst IOD Finance is verantwoordelijk voor:

 • De financiële budgettering
 • De financiële beheerscontrole en rapportering
 • Het voeren van de boekhouding
 • Het verzorgen van de financiële transacties van de FOD BOSA.

Facility

Facility bestaat uit 3 grote pijlers.

 • De eerste lijn staat in voor het eerste contact met de buitenwereld van de FOD BOSA, zowel fysiek als telefonisch en elektronisch onthaal
 • Het assetmanagement zorgt ervoor dat elke medewerker het nodige materiaal heeft om op een optimale manier te kunnen werken
 • Catering en schoonmaak.

De coördinatie van duurzame ontwikkeling en rationeel energiebeleid valt eveneens onder Facility Management. 

Technical team

Het takenpakket van Technical Team bestaat uit volgende grote blokken. 

 • De praktische organisatie van evenementen binnen de FOD BOSA, en biedt daarbij technische en logistieke ondersteuning aan andere diensten
 • De (audiovisuele) innovatie van de infrastructuur van BOSA, en speelt in op de nieuwe ontwikkelingen binnen het professionele landschap zoals teleconferencing en hybride opleidingen en meetings.  

ICT

De IT-dienst ontwikkelt het informatiseringsbeleid van de FOD BOSA en voert het uit, in samenwerking met de andere DG's, de partners ( , Kanselarij, …) en dienstenleveranciers.