DG Interne Ondersteunende Dienst

De DG Interne Ondersteunende Dienst begeleidt het management en de medewerkers van de FOD Beleid en Ondersteuning bij een hele reeks ondersteunende activiteiten.

De DG Interne Ondersteunende Dienst levert diensten in een aantal domeinen:

  • HR : vastlegging en uitvoering van het HR-beleid van de FOD Beleid en Ondersteuning, opstelling van het personeelsplan, overleg met het Basis Overleg Comité, samenwerking met de sociale dienst en met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW),…
  • Financiën : opstelling en uitvoering van het budget van de FOD Beleid en Ondersteuning, budgettaire planning, financiële rapportering, boekhouding en financiële transacties.
  • Vertaling: vertalingen voor de FOD Beleid en Ondersteuning en uitbesteding van vertaal- en tolkwerk.
  • IT: ontwikkeling en uitvoering van  het IT-beleid van de FOD Beleid en Ondersteuning in samenwerking  met de andere directoraten-generaal, de G-Cloud en externe partners.
  • Facility:  uitwerking en uitvoering  van het facilitair beleid en aankopen van de FOD Beleid en Ondersteuning, e.d.
  • Communicatie en change management: uitwerking, coördinatie en uitvoering van het communicatiebeleid van de FOD Beleid en Ondersteuning, ondersteuning en advies bij communicatie en veranderingsmanagement.