Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

DG Interne Ondersteunende Dienst

Het directoraat-generaal Interne Ondersteunende Dienst (DG IOD) van de FOD BOSA is het aanspreekpunt voor alle ondersteunende diensten van het management en de medewerkers van de FOD en omvat de diensten HR, ICT, Communicatie en Vertaling, Finance, Technics & Logistics.

Van toepassing voor
 • Partners
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Federale organisaties
 • Regering

Inhoudstafel

Het DG Interne Ondersteunende Dienst levert diensten in een aantal domeinen:

HR

De dienst HR bepaalt en voert het hr-beleid van de uit en maakt het personeels- en opleidingsplan op.

Het team staat in voor het overleg met het BOC en voor de samenwerking met de sociale dienst en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW).

ICT

De IT-dienst ontwikkelt het informatiseringsbeleid van de FOD BOSA en voert het uit.

Communicatie en vertaling

Het communicatieteam staat in voor de interne en externe communicatie van de FOD BOSA. 

De vertalers vertalen en reviseren documenten en geven taaladvies. 

De dienst 'eerste lijn' zorgt voor het fysieke, telefonische en elektronische onthaal; het is het eerste contact van externen met de FOD BOSA.

Finance

Dit team is verantwoordelijk voor de financiële budgettering, de controle van het financieel beheer en de rapportering, het bijhouden van de boekhouding en de uitvoering van de financiële transacties van de FOD BOSA.

Technics & Logistics

De dienst T&L staat in voor:

 • asset management en zorgt er dus voor dat elke werknemer over de nodige uitrusting beschikt om optimaal te kunnen werken,
 • catering en schoonmaak,

   
 • de praktische organisatie van evenementen binnen de FOD BOSA, via de technische en logistieke ondersteuning van de andere diensten 
 • de audiovisuele innovatie van de infrastructuur van de FOD BOSA, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen in het professionele landschap zoals teleconferenties en hybride opleidingen en vergaderingen. 

Sinds 2022 is het DG IOD ook belast met duurzame ontwikkeling, rationeel energiebeleid en mobiliteit.