Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

DG PersoPoint

Het Directoraat-generaal PersoPoint beheert de personeels- en loonadministratie van zijn klantorganisaties en van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Van toepassing voor
 • Partners
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Regering
 • Onze missie

  Als betrouwbare van de federale administratie garandeert DG PersoPoint een doelmatig, klantgericht en kwalitatief personeels-en weddebeheer. 

  Bij beslissing van de Ministerraad van 4 maart 2016 werd een overeenkomst gesloten met het oog op een progressieve en verplichte centralisering van de loon- en personeelsadministratie van alle federale overheidsdiensten binnen de BOSA, en meer precies het DG PersoPoint.  

  Ons dienstenaanbod 

  Wij begeleiden de statutaire en contractuele ambtenaren tijdens hun volledige carrière bij de federale overheid.  

  Wij bieden een volledig pakket van expertise en ondersteuning op HR-vlak aan, zodat jouw medewerkers zich kunnen concentreren op hun essentiële taken.  

  • ""

   Personeelsadministratie 

   Wij staan in voor de administratieve afhandeling van alle evenementen binnen de loopbaan van een personeelslid en dit vanaf de indiensttreding tot en met de uitdiensttreding.  

  • ""

   Loonadministratie 

   Wij berekenen en betalen de wedden, de toelagen en de vergoedingen van de statutaire en contractuele personeelsleden. Wij zorgen ervoor dat alle fiscale en sociale verplichtingen nagekomen worden. 

  • ""

   Juridisch advies en ondersteuning 

   Onze cel Juridisch Advies ondersteunt de dossierbeheerders en onze klanten bij complexe dossiers en juridische vragen. De leden van de cel Juridisch Advies staan rechtstreeks in contact met hun collega’s die belast zijn met de voorbereiding en de evaluatie van het beleid inzake statuut, werkomstandigheden en loon zodat de nieuwste wetgevende veranderingen snel doorgevoerd kunnen worden in onze processen en onze applicaties. 

  • ""

   Rapportering 

   Wij voorzien een uitgebreide rapportering over de masterdata waarover wij beschikken in het personeelsbeheersysteem en in de loonmotor. Naast een brede set aan standaardrapporten, leveren wij ook rapporten op maat ten dienste van het strategische HR-beleid binnen elke organisatie. 

  • Onze applicaties en onze loonmotor

   Voor het personeels- en loonbeheer van onze klantorganisaties hebben wij drie digitale applicaties ontwikkeld die overal en altijd beschikbaar zijn.  

   Ze zijn beschikbaar via het internet op elke computer of smartphone wanneer je je verbindt met je elektronische identiteitskaart (eID) of via itsme®. 

  • ""

   PersoContact 

   De applicatie PersoContact maakt het mogelijk om de dossierbeheerders van PersoPoint te contacteren in verband met vragen over: 

   • de bezoldigingen (toelagen en vergoedingen, wedde, fiscale fiche, enz.) 

   • de geldelijke loopbaan 

   • de persoonsgegevens en functiegegevens (getuigschriften, een wijziging van de gezinssamenstelling, enz.) 

   • bepaalde afwezigheden en ziekte (loopbaanonderbreking, enz.) 

   Een ticketingsysteem garandeert de optimale opvolging van de vragen. 

   > Lees meer 

  • ""

   PersoSelfService 

   De applicatie PersoSelfService geeft jouw personeelsleden de mogelijkheid om zelf hun persoonsgegevens te beheren, bepaalde soorten afwezigheden en verloven in te dienen en hun online personeelsdossier te raadplegen (weddefiche, loopbaanpad, enz.). 

   De informatie die in PersoSelfService werd ingevoerd en verwerkt, wordt dagelijks doorgegeven en in rekening gebracht in de loonmotor, PersoPay, voor de berekening en de betaling van de bezoldigingen van jouw personeelsleden. 

   > Lees meer

  • ""

   PersoExpenses 

   Als de organisatie waarvoor je werkt, gebruik maakt van de applicatie PersoExpenses, is het mogelijk om via deze tool online de algemene vergoedingen en toelagen m.b.t. woon-werkverkeer of dienstprestaties aan te vragen en goed te keuren. 

   De PersoExpenses-applicatie is rechtstreeks verbonden met de loonmotor, waardoor de geregistreerde aanvragen, na goedkeuring, meteen voor betaling met de volgende wedde worden doorgestuurd naar de loonmotor. 

   > Lees meer

  • ""

   PersoPay 

   In samenwerking met SAP Business Technology Platform (BTP) hebben wij een loonsysteem op maat ontwikkeld voor onze gebruikers. 

   PersoPay, de loonmotor die verbonden is aan het systeem van PersoSelfService en PersoExpenses, centraliseert alle belangrijke gegevens van de medewerkers voor de berekening van hun verloning.  

   Dit systeem zorgt ervoor dat de foutenmarge verkleind kan worden dankzij zijn automatisch karakter en de dagelijkse berekeningen. Bovendien werd het systeem zodanig ontwikkeld dat wijzigingen gemakkelijk kunnen doorgevoerd worden in geval van nieuwe wettelijke verplichtingen, of van de creatie van nieuwe functionaliteiten. 

 • Voordelen

  Door het personeels- en loonbeheer te centraliseren, bieden wij je een continue en betrouwbare ondersteuning op het vlak van HR en dragen wij bij aan de bouw van een innovatieve, transparante, toegankelijke en duurzame overheid.  

  We werken aan een toekomstgericht federaal HR-beleid dat de opvolging van talenten en carrières binnen de overheid zo goed mogelijk wil opvolgen.  

  • Centralisering en duurzaamheid 

  De centralisering van de personeels- en loonadministratie van alle federale organisaties bij de BOSA zorgt niet alleen voor een standaardisering van de processen, maar vooral ook voor een betere opvolging van de carrière van ambtenaren.  

  Door de verschillende personeelsbeheersystemen te fusioneren, centraliseren we de expertise en de kennis op het vlak van o.a. regelgeving. 

  • Digitalisering en automatisering 

  De FOD BOSA biedt ook een dienstverlening van hoge aan, die ondersteund wordt door de laatste nieuwe technologische applicaties. 

  De digitalisering van de administratieve processen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, maakt het mogelijk om de loopbaanopvolging vlotter te maken en te optimaliseren, en ook om de betrouwbaarheid en de regelmatigheid van de uitbetaling van de lonen te garanderen. 

  De terbeschikkingstelling van het digitale personeelsdossier en de digitale weddefiche laat toe om de traceerbaarheid van documenten te garanderen, elk verlies te vermijden, de opslag en de toegang te vergemakkelijken, de informatie te beveiligen en de kosten te verminderen.  

  • Expertise en betrouwbaarheid 

  De betrouwbaarheid van de nuttige gegevens voor het loon wordt gegarandeerd door de centralisering van informatie en de automatisering van processen.  

  Deze vereenvoudigde en versnelde loonadministratie garandeert snellere betalingen en een betere dienstverlening.  

  Onze expertise zorgt ervoor dat wij een betrouwbare dienst kunnen aanbieden. Wij zullen echter niet aarzelen om je door te verwijzen naar de bevoegde dienst als jouw vraag niet onder onze bevoegdheid valt. 

  • Transparantie en toegankelijkheid  

  Wij communiceren op duidelijke en transparante wijze door onze klanten en interne partners te informeren over onze vooruitgang en, in de mate van het mogelijke, door hen te betrekken bij onze beslissingen.  

  Bovendien garanderen wij de transparantie van informatie en van onze diensten. Onze diensten zijn 7d/7, 24u/24 beschikbaar, uitgezonderd tijdens onderhoudsperiodes. 

  • Begeleiding en Ondersteuning 

  Handleidingen, video’s, opleidingen: wij ontwikkelen voortdurend nieuwe tools om jouw medewerkers te begeleiden. 

  Zo garanderen wij niet alleen een assistentie bij het gebruik van onze digitale applicaties, maar ook een reële ondersteuning op HR- en sociojuridisch vlak.