DG Rekrutering en Ontwikkeling

Het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling zorgt voor de omkadering van federale medewerkers, vanaf de selectie en de rekrutering tot het einde van hun loopbaan. Daarnaast werkt dit directoraat-generaal de HR-regelgeving uit die van toepassing is op het federaal openbaar ambt en voert het administratieve controles uit. Het fungeert ook als expertisecentrum voor de aansturing en ondersteuning van operationele transformaties in de federale overheid.

In het DG Rekrutering en Ontwikkeling worden ook de diensten van Selor, van het Opleidingsinstituut van de Federale overheid (OFO), van FED+ en van Empreva geïntegreerd.

Concreet biedt het DG Rekrutering en Ontwikkeling advies en ondersteuning op het vlak van: