Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budget Committee meeting

Date
-

Op 13 en 14 maart organiseert het Belgisch voorzitterschap een bijeenkomst van het Begrotingscomité in Leuven.  

Praktische info

Wanneer

13/03 en 14/03/2024

Waar

Leuven

Het comité behandelt aangelegenheden met betrekking tot de EU-begroting, waaronder de jaarlijkse EU-begrotingsprocedure, wijzigingen in de jaarlijkse begroting en de kwijtingsprocedure. Het begrotingscomité is ook verantwoordelijk voor wetgevingswerkzaamheden met betrekking tot de financiële regelgeving van de EU, inclusief het Financieel Reglement. Het comité komt wekelijks bijeen en organiseert tweemaal per jaar een meer informele vergadering in het land dat op dat moment de Raad van de EU voorzit.

Tijdens deze Leuvense bijeenkomst heeft het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU de mogelijkheid om een debat te faciliteren over een zelfgekozen thema. Dit jaar heeft België ervoor gekozen de focus te leggen op de toekomst van de Europese Begroting, waarbij het zal reflecteren op de voornaamste prioriteiten en uitdagingen voor de komende jaren.