Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

EUPAN DG Meeting

Praktische info

Wanneer

28 et 29 mei 2024

Waar

Brugge

Op 28 en 29 mei komen de Directeurs-Generaal bevoegd over het Openbaar Ambt van de 27 EU-lidstaten samen in Brugge. Zij zullen het werk verderzetten dat de Ministers van Ambtenarenzaken drie maanden voordien hebben verwezenlijkt met onder meer de Ghent Declaration. Ook zullen ze kunnen terugvallen op het uitstekende werk dat werd verricht tijdens de Working Level Meeting in La Hulpe in maart dit jaar. Duurzaamheid en de impact ervan op HR zal een belangrijk te behandelen thema zijn op de agenda van de DG-meeting.

Ze komen bijeen in het kader van het European Public Administration Network (EUPAN), een EU-netwerk van Directoraten-Generaal die verantwoordelijk zijn voor het Openbaar Ambt in de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Commissie (EC) en de waarnemende landen. De DG Meeting is de voorlaatste van zes EUPAN-evenementen onder het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.