Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eupan Ministerial meeting

Date
-

Eupan Ministerial meeting familiy photoTijdens deze ministeriële bijeenkomst in Gent komen de 27 EU-ministers verantwoordelijk voor Ambtenarenzaken en delegaties van de Europese Commissie bijeen om standpunten, ervaringen, tools en best practices uit te wisselen over relevante thema’s en aandachtspunten.

Ze komen bijeen in het kader van het European Public Administration Network (EUPAN), een EU-netwerk van DG's die verantwoordelijk zijn voor het Openbaar Ambt in de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Commissie (EC) en de waarnemende landen. Het evenement vindt plaats op 26 en 27 februari 2024 en is het eerste van zes EUPAN-evenementen onder het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.