Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federale dag van Inclusie: inclusion 360°

Date

Het federaal netwerk diversiteit organiseert in nauwe samenwerking met de FOD BOSA de tiende editie van de Federale dag van Inclusie.

Het thema van de Federale dag van Inclusie dit jaar is: 360°, verschillende standpunten over inclusie. We ontvangen sprekers met verschillende achtergronden rond de tafel, waaronder William Boeva (comedian), Fatima Zibouh (Actiris), Pieter-Paul Verhaeghe (VUB), Joëlle Jablan (Bruxeo), …

Het evenement kan rekenen op de steun van de ministers en staatssecretaris van Ambtenarenzaken, Diversiteit, Handicap en Gelijke Kansen. Minister Petra De Sutter, minister Karine Lalieux en staatssecretaris Sarah Schlitz reiken de Inclusion Awards uit aan de organisaties met de beste projecten van 2022.

Het publiek wordt ook uitgenodigd om te stemmen voor hun favoriete project.

Praktische info

Wanneer

Donderdag 24 november 2022 van 9 tot 16 u.

Waar

WTC III Simon Bolivarlaan 30 bus 1 1000 Brussel

Online: praktische details zullen nog bevestigd worden

Wie

Diversiteitsverantwoordelijken, leidinggevenden van alle niveaus, hr-medewerkers, communicatiemedewerkers, alle geïnteresseerde ambtenaren en personen buiten de overheidsdiensten die geïnteresseerd zijn in inclusie
 • Je kan je inschrijven tot 18 november 2022.

  Heb je geen toegang tot het online formulier? Je kan ook het Word-formulier (DOCX, 163.71 KB) invullen en terugsturen naar diversitynetwork@bosa.fgov.be.  Agenda

  Voormiddag

  • Openingstoespraak van Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en de Post.
  • Ronde tafel: Inclusie als aanwervings- en retentiefactor om in de openbare sector te werken
   • Sprekers: minister Petra De Sutter, Fatima Zibouh (Actiris), Fariha Ali (BePax)
  • Uitreiking Award Originality door Petra De Sutter
  • Uitreiking Award Best Practice  en toespraak van Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
  • Ronde tafel: Welke uitdagingen voor een toegankelijke federale overheid?
   • Sprekers: William Boeva (Comedian), Bart Verdickt (BrailleLiga), Jean-Marc Helson (Regie der Gebouwen)
  • Ronde tafel: De antidiscriminatiewetten zijn 15 jaar oud: Wat is het eindresultaat voor de diversiteit en de inclusie, in het bijzonder voor de openbare sector? En wat zijn de vooruitzichten?
   • Sprekers: Françoise Goffinet (IGVM), Christel Tecchiato (Kabinet Schlitz), Pieter-Paul Verhaeghe (VUB)
  • Uitreiking Award First Prize en toespraak Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit.

  Namiddag

  • Ronde tafel: Inclusion challenge - enkele inclusieve praktijken
   • Sprekers: Joëlle Jablan (Bruxeo), Tamara Eelsing (MIVB),  Mustapha Chairi (CIIB), Lucie Barthlen ( BOSA)   
  • Inclusion Awards: voorstelling van de verschillende projecten
  • Stemming voor de Public Prize
  • Uitreiking Public Prize ​​

  Dit evenement wordt georganiseerd in overeenstemming met het beginsel van inclusieve panels (inclusivepanels.be).

  De doelstellingen

  1. Ambtenaren sensibiliseren rond inclusie;
  2. Mensen die rond inclusie werken met elkaar in contact brengen;
  3. Praktijken en ideeën uitwisselen tussen organisaties, diensten en werknemers.

  In samenwerking met

  Het Federaal netwerk Diversiteit en Inclusie.

  • Contact

  • Vragen over het evenement? Meer informatie nodig?

   Contacteer ons 

Meer evenementen