Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het re-integratietraject: nieuwe regelgeving

Date

" "

Het reïntegratieproces bestaat uit verschillende fasen en is gericht op een terugkeer naar de arbeidsmarkt via aangepast werk, ander werk of een opleiding.

Praktische info

Wanneer

Maandag 12 of 19 september

Waar

Op 12 september bij de FOD Beleid en Ondersteuning
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 1
1000 Brussel
of op 19 september 2022 bij de FOD Volksgezondheid
Galileelaan, 5
1210 Brussel

Wie

HR-medewerkers, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, leidinggevenden van alle niveaus, disability managers en disability case managers, maatschappelijk assistenten, verpleegkundigen, arbeidsarts en Medex-artsen
  • Onlangs zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving. Kom ze ontdekken tijdens de informatiedagen die in de FOD BOSA of de FOD Volksgezondheid worden georganiseerd. 

    

  • Agenda

   Op 12 september bij de FOD Beleid en Ondersteuning

   • 8u45 – 9u00: onthaal  
   • 9u00 – 9u30: gewijzigde regelgeving verminderde prestaties voor medische redenen  
   • 9u30 – 10u00: rol van adviserend arts voor Medex in het kader van re-integratie van langdurig zieken  
   • 10u00– 10u15: pauze  
   • 10u15 – 10u45: Empreva: rol van de arbeidsarts in het kader van re-integratietrajecten  
   • 10u45 – 11u15: aanbod DG R&O BOSA: loopbaan- en stress-en burnout coaching en heroriënteringen  
   • 11u15 – 12u00: vragen en antwoorden  

   Op  19 september bij de FOD Volksgezondheid

   • 13u00 – 13u15: onthaal 
   • 13u15 – 13u45: gewijzigde regelgeving verminderde prestaties o.w.v medische redenen  
   • 13u45– 14u45: rol van adviserend arts voor Medex in het kader van re-integratie van langdurig zieken  
   • 14u15– 14u30: pauze  
   • 14u30 – 15u00: Empreva : rol van de arbeidsarts in het kader van re-integratietrajecten  
   • 15u00 – 15u30: aanbod DG R&O BOSA: loopbaan- en stress-en burnout coaching en heroriënteringen 
   • 15u30 – 16u15: vragen en antwoorden 
  • Contact

  • Vragen over het evenement? Meer informatie nodig?

   Contacteer ons

Meer evenementen