Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

​​Samen voor een respectvol klimaat op de werkvloer!​

Date

Het opbouwen van een respectvolle werkomgeving staat synoniem voor welzijn, betrokkenheid, veiligheid en preventie, motivatie, productiviteit en professionele prestaties. Tegenwoordig bepalen factoren zoals exclusiviteit, diversiteit, integriteit en respect voor rechten het succes van een organisatie. Daarom organiseert de FOD BOSA samen met de FOD Mobiliteit en Vervoer, op donderdag 3 oktober van 8u30 tot 16u00 een dag rond deze thematiek. We bieden een antwoord op de vraag: hoe kunnen we zorgen voor een respectvol klimaat op de werkvloer?

Praktische info

Wanneer

Le jeudi 3 octobre 2024 de 8h30 à 16h00 

Waar

Donderdag 3 oktober 2024 van 8u30 tot 16u00

FOD Beleid en Ondersteuning

WTC III – zaal BORA-BORA - 2 de verdieping

Simon Bolivarlaan 30, bus 1

1000 Brussel

Er is lunch voorzien.

Wie

Voor welzijnsverantwoordelijken, vertrouwenspersonen, preventieadviseurs in elke discipline, of iedereen die interesse heeft in het onderwerp.
 • Programma

  In de ochtend nemen een aantal experten in deze thematiek het woord, afgewisseld met theater improvisaties door de acteurs van Impro Training.

  • Lode Godderis, (CEO IDEWE), bespreekt thema’s zoals ongewenst gedrag, inclusie, een cultuur van respect, stress, zich niet goed voelen, het ontwikkelen van een beleid rond respect, good-practices en het ontwikkelen van een respectvolle en tolerante werkomgeving om ongewenst en kwetsend gedrag tegen te gaan op het werk. 
  • Dokter Pierre Schepens (Psychiatrie Silva-Médical) bespreekt ineffectief, ongepast, en onaanvaardbaar gedrag op de werkvloer. Hij reikt ook oplossingen aan om dit soort gedrag te voorkomen of te beperken. Wat te doen met mensen die ongepast gedrag vertonen? Waar komt dit soort gedrag vandaan? Is het een mentaal probleem? 

  Na de lunch kan je deelnemen aan 2 van de 4 volgende workshops: 

  • VZW Touche pas à ma pote: Aanpak van de 5D’s 
  • Crime Control: Respectloos gedrag tussen collega’s, hoe aanpakken? 
  • Politiezone PolBru: Hoe kan een dader van ongepast gedrag bewust worden gemaakt van de kwaadwilligheid van zijn of haar gedrag? 
  • Anneke De Beleer: Hoe herstellen en verdergaan met het werk nadat je ongewenst gedrag hebt ervaren? 
 • Ter inspiratie

  Bekijk onze pagina over de federale waarden.