Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inspiratiedag rond discriminatie op 30/11/2023

Ik wil graag een vegetarische lunch.
Ik ga akkoord met de opname van foto en videomateriaal, met het gebruik ervan en met de verspreiding ervan op de kanalen van de FOD BOSA en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: