Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Je burgerlijke staat

We moeten een onderscheid maken tussen alleenstaanden en gehuwden:

Je wordt in de volgende gevallen beschouwd als 'alleenstaande'.

Je bent:

  • ongehuwd
  • gehuwd of verklaring van wettelijke samenwoning, tijdens het eerste jaar 
  • weduwe/weduwnaar
  • wettelijk of feitelijk gescheiden
  • feitelijk samenwonend.

Je wordt in de volgende gevallen beschouwd als 'gehuwd'.

Je bent:

  • gehuwd
  • een verklaring van wettelijke samenwoning aangegaan.

 

De inkomsten van je

Naargelang je burgerlijke staat en de inkomsten jepartner wordt er op de basisbelasting een forfaitaire vermindering toegestaan:

Alleenstaande

 

Forfaitaire vermindering (bedragen op 1 januari 2021) Per maand
  € 37

Gehuwd of verklaring van wettelijke samenwoning

 

Inkomsten van de partner Forfaitaire vermindering (bedragen op 1 januari 2021)
Per maand
Beroepsinkomsten groter dan € 235 netto per maand geen
Beroepsinkomsten kleiner of gelijk aan € 235 netto per maand € 141
Inkomsten die uitsluitend bestaan uit pensioenen, renten of hieraan gelijkgestelde inkomsten kleiner of gelijk aan € 469 netto per maand € 235
Geen persoonlijke beroepsinkomsten volgens bepaalde formule