Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Be Fed Press Relations

  • Onze dienstverlening

  • icoon 'presentatie van trend'

   Activiteiten 

   Elk jaar stelt het netwerk een programma samen rond actuele thema’s. Verschillende formules zijn mogelijk: 

   • ontmoetingen, om in een plenaire bijeenkomst een actueel thema te ontdekken met de inbreng van deskundigen 
   • workshops, om in kleine groepen technieken of methodes aan te leren en ervaringen te delen 
   • intervisies, om een onderwerp uit te diepen aan de hand van de uitwisseling van concrete problemen en ervaringen 
   • bezoeken, om achter de schermen van een organisatie te kijken.

   Als lid krijg je een persoonlijke uitnodiging tot de activiteiten en toegang tot de gesloten Facebookgroep van het netwerk.  

   Programma 2024

   • www.news.belgium.be of hoe je gemakkelijk persberichten kan versturen (28/3/2024)
   • De rol van de woordvoerder in crisiscommunicatie (september)
   • Bezoek aan het Mediahuis in Antwerpen (december)
  • icoon 'klanten'

   Community

   Dankzij het netwerk van federale woordvoerders kan je: 

   • met collega-woordvoerders in contact staan  
   • je competenties verder ontwikkelen 
   • informatie, werkwijzen, ervaringen en goede praktijken uitwisselen  
   • (beter) samenwerken 
   • uiteindelijk professioneler worden. 
  • Ziezo, dat doen we dus.

  • Via onze activiteiten kan je als woordvoerder of persattaché je competenties ontwikkelen en ervaringen uitwisselen met collega’s.

  1. Voorwaarden

   Je werkt bij een federale organisatie als woordvoerder, persattaché of communicatiemedewerker waarbij persrelaties in de functiebeschrijving is opgenomen.

 • Coördinatie

  Het netwerk functioneert onder de hoede van de COMMnetKern. De FOD BOSA en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunen het netwerk op organisatorisch vlak. 

  Florence Angelici, woordvoerder bij de FOD Financiën, en Christine-Laura Kouassi, woordvoerder bij de FOD Justitie, coördineren het netwerk.