Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

BePROUD, het lgbtqia+-netwerk van de federale overheid

 • Logo BePROUDLgbtqia+-personen die bij de federale overheid werken, kunnen elkaar ontmoeten via BePROUD. Tegelijk zet het netwerk sensibiliseringsacties op, vormt het een ondersteuningsgroep en probeert het de overheid nóg inclusiever te maken. BePROUD kan op de steun rekenen van de FOD BOSA.

  Het netwerk werd gecreëerd in 2016, op initiatief van Freddy Van Eeckhout, de toenmalige voorzitter van het federaal netwerk diversiteit (nu bekend als het federaal netwerk inclusie).

  Ontplooiing bevorderen

  BePROUD wil de ontplooiing van lgbtqia+-medewerkers in de publieke sector bevorderen door een safe space te creëren waar uitwisseling met andere leden mogelijk is. Ook de thematische acties die het organiseert, moeten daaraan bijdragen.

  Het netwerk zet sterk in op groepsbetrokkenheid, volgens het devies nothing about us without us, niets over ons zonder ons. Dat betekent dat het de leden van BePROUD zelf zijn die de trekkersrol op zich nemen, in nauwe samenwerking met het federaal netwerk inclusie en met de ondersteuning van de FOD BOSA.

  • Wat doet BePROUD?

  • De belangrijkste opdrachten zijn:

  • icoon 'klanten'

   Een safe space of ondersteunend netwerk zijn voor federale lgbtqia+-personeelsleden.

  • icoon 'presentatie van trend'

   Activiteiten organiseren.

  • icoon 'hart'

   Sensibiliseringsacties opzetten en verschillende projecten uitwerken rond lqbtqia+-thema's, om zo bij te dragen tot een inclusievere werkomgeving.

  • Sinds 2018 is het BePROUD-netwerk regelmatig aanwezig op Brussels Pride dankzij de steun en financiering van de FOD BOSA. Deze deelname heeft tot doel BePROUD en de leden ervan zichtbaarder te maken. Daarnaast toont de federale overheid zich zo ook als inclusieve werkgever.

  1. Meer info

   Heb je interesse in thema’s zoals gender en seksuele oriëntatie? Wil je bijdragen aan discussies daarover? Wil je meer informatie over BePROUD en de acties die het opzet? Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten? Of wil je lid worden? Neem dan contact met ons op!