Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

BePROUD, het LGBTQIA+-netwerk van de federale overheid

 • Logo BePROUDLgbtqia+-personen die bij de federale overheid werken, kunnen elkaar ontmoeten via BePROUD. Dit netwerk onderneemt acties om te sensibiliseren over relevante thema’s, is een ondersteuningsgroep en probeert de overheid nóg inclusiever te maken. Het netwerk krijgt ondersteuning van BOSA.

  Het BePROUD netwerk is het netwerk van LGBTQIA+-medewerkers (medewerkers die zich identificeren als lesbisch, homo(seksueel), bis(eksueel), trans(gender), queer, intersekse en/of aseksuele) en bondgenoten van de federale overheid. Dit netwerk werdt gecreëerd in 2016 door het initiatief van de toenmalige Voorzitter van het federale netwerk Diversiteit, Freddy Van Eeckhout, en werkt op het thema van gender.

  Het doel van dit netwerk is de ontplooing van LGBTQIA+-medewerkers in de publieke sector te bevorderen door veilige ruimtes te creëren voor uitwisseling met andere leden en door thematische acties te organiseren.

  Vanuit een inclusief perspectief van groepsbetrokkenheid (nothing about us without us – niets over ons zonder ons), zijn het de leden van BePROUD zelf die zorgen voor de animatie, in nauwe samenwerking met het voorzitterschap van het federale netwerk Diversiteit en de ondersteuning van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).

  • Wat doet BePROUD?

  • De belangrijkste opdrachten zijn:

  • icoon 'klanten'

   Een ondersteunend netwerk zijn (een 'safe space') voor federale LGBTQIA+-personeelsleden.

  • icoon 'presentatie van trend'

   Activiteiten organiseren.

  • icoon 'hart'

   Sensibiliseringsacties uitvoeren en verschillende projecten uitwerken rond deze thema's om bij te dragen toteen inclusievere werkomgeving.

  • Sinds 2018 is het Beproud netwerk regelmatig aanwezig op Brussels Pride (ex Belgian Pride) dankzij de steun en financiering van de BOSA. Deze actie heeft tot doel BePROUD en haar leden zichtbaarder te maken en de federale overheid te promoten als inclusieve werkgever.

  1. Voorwaarden

   Heb je interesses in thema’s zoals gender en seksuele geaardheid? Wil je ons helpen deze meer in vraag te stellen? Wil je meer informatie over het netwerk en onze acties? Wil je een actief lid worden van het netwerk of gewoon op de hoogte blijven van de activiteiten?

   Contacteer ons via beproud@bosa.fgov.be!