Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

COMMnet

  • Onze dienstverlening

  • icoon 'klanten'

   Activiteiten

   Elk jaar stelt COMMnet een programma samen met gratis activiteiten rond actuele communicatiethema’s:

   • ontmoetingen, om in een plenaire bijeenkomst een actueel thema te ontdekken met de inbreng van deskundigen
   • workshops, om in kleine groepen technieken of methodes aan te leren en ervaringen te delen
   • intervisies, om een onderwerp uit te diepen aan de hand van de uitwisseling van concrete problemen en ervaringen
   • een ontdekkingsdag, om een actueel thema vanuit verschillende invalshoeken te benaderen
   • ...
  • Ziezo, dat doen we dus.

  • Via onze activiteiten kan je als communicatiemedewerker je competenties ontwikkelen en ervaringen uitwisselen met collega’s.

  • Je ontwikkelen

   Tendensen volgen, competenties ontwikkelen en ze ten dienste stellen van je organisatie.

  • Elkaar ontmoeten

   In contact komen met collega’s en professionals uit de communicatiesector.

  • Ervaringen delen

   Goede praktijken uitwisselen en ervaringen delen met collega’s van andere federale organisaties en samen een gemeenschappelijk COMM-beleid voor de hele federale overheid uitbouwen.

   • We zijn er voor jou.

   • Wil je lid worden? Stuur ons een mailtje. Als lid ontvang je dan de uitnodigingsmails voor onze activiteiten, telkens enkele weken op voorhand.

    Contacteer ons

  1. Voorwaarden

   Je werkt voor de federale overheid en bent actief bezig met communicatie.

 • Programma 2024

  Komt er binnenkort aan...

 • Coördinatie

  COMMnet is een netwerk gesteund door de COMMnetKern, de communicatieverantwoordelijken van de federale overheid. De FOD BOSA en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister coördineren samen COMMnet.