Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federaal netwerk inclusie

 • Logo federaal netwerk inclusieHet federaal netwerk inclusie verenigt inclusieverantwoordelijken van alle federale organisaties om samen te werken aan een gemeenschappelijk inclusiebeleid. Het netwerk bundelt de krachten en expertises om inspirerende publicaties uit te brengen, het federaal personeel te sensibiliseren en evenementen te organiseren. Het netwerk krijgt ondersteuning van de BOSA. 

   

  • Onze dienstverlening

  • icoon 'document'

   We definiëren en publiceren strategische plannen en jaarlijkse operationele plannen inzake diversiteit en inclusie, gekoppeld aan hr-thema’s en meer, om federale processen inclusief te maken.

  • icoon 'link'

   We organiseren uitwisselingen, werkgroepen en evenementen.

  • icoon 'hart'

   We ontwikkelen thematische publicaties en bewustmakingsacties, in overeenstemming met de federale waarden.

  • Ziezo, dat doen we dus.

  • De FOD BOSA ondersteunt het federaal netwerk diversiteit actief door expertise en financiële en organisatorische steun te verlenen. Het opstellen en verspreiden van communicaties over de uitgevoerde acties is een onderdeel van deze steun.

  • Ontwikkel expertise in je organisatie

   De leden van de teams die aan het netwerk deelnemen, ontwikkelen hun deskundigheid door goede praktijken te delen en acties of projecten te co-creëren.

   Je organisatie kan meedingen naar de prijzen voor diversiteit en inclusie en zo je acties promoten.

  • Verzeker je van schaalvoordelen en financiering

   Je organisatie kan deelnemen aan het gemeenschappelijk federaal diversiteits- en inclusiebeleid, dat je eigen diversiteitsbeleid kan aanvullen of vervangen, afhankelijk van je behoeften en middelen.

   Leden van het netwerk kunnen gratis opleidingen volgen, medefinanciering voor projecten aanvragen en profiteren van evenementen zoals de Federale dag van Inclusie.

  • Kies voor maatschappelijke meerwaarde en voorbeeldfunctie

   Meer in het algemeen dragen de uitgevoerde projecten bij tot deze strategische doelstellingen:

   • het aantrekken, behouden en cultiveren van alle talenten in elke fase van de levenscyclus van de werknemer (loopbaantraject op alle leeftijden)
   • een afspiegeling zijn van onze diverse samenleving en zo een voorbeeldrol spelen
   • een referentie zijn in termen van van de openbare dienstverlening.
  1. Voorwaarden

   Je organisatie maakt deel uit van het federaal administratief ambtenarenapparaat, is een federale overheidsorganisatie of een federale speciale instantie, zoals de federale politie.

   Wat wordt er van jou verwacht?

   • Je organisatie wijst één of meer personen aan om het netwerk te vervoegen
   • Je organisatie trekt structureel tijd uit voor deze taken, minimaal 20% VTE en idealiter 50% of meer
   • Er wordt een actieve bijdrage geleverd aan vergaderingen, acties en communicatie over acties.