Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inter-Communautair Overleg e-Government (ICEG)

  • Onze dienstverlening

  • Doigt qui pointe

   ICEG is een samenwerkingsakkoord tussen:

   • De Federale Staat
   • De Vlaamse Gemeenschap & het Vlaams Gewest
   • De Duitstalige Gemeenschap
   • De Franse Gemeenschap
   • Het Waals Gewest
   • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • De Franse Gemeenschapscommissie
   • De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

   Het eerste samenwerkingsakkoord dateert van 2001, toen een technische werkgroep die bestond uit tien leden werd opgericht. Het had als doel om concrete initiatieven binnen het kader van dit samenwerkingsakkoord uit te voeren.

   In 2006 werd het uitgebreid naar een meer strategisch comité, met bijkomende vertegenwoordiging vanuit de administraties en de kabinetten van de bevoegde ministers en staatssecretarissen.

   In 2013 werd een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend dat een de facto verderzetting van het strategisch comité inhoudt.

  • icoon 'duurzame afspraken'

   Elk kwartaal vindt een vergadering met de bevoegde actoren plaats, waarbij good practices worden uitgewisseld, een gecoördineerde aanpak met betrekking tot internationale benchmarkstudies wordt afgestemd, samenwerkingsakkoorden voor specifieke projecten worden ondertekend (vb. afspraken rond gemeenschappelijke datastandaarden om interoperabiliteit tussen de betrokken entiteiten te optimaliseren) en wordt de implementatie van Europese regelgeving gecoördineerd. Er is ook ruimte voor informeel overleg.

  • Ziezo, dat doen we dus

  • ICEG bevordert de de interfederale samenwerking tussen de verschillende betrokken entiteiten in ons land om een intra-Belgische digitale strategie te coördineren.