Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Netwerk Talent Exchange

 • Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in de brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten.

  Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties talenten (m/v/x) uitwisselen om opdrachten en projecten uit te voeren voor een duur van maximum twaalf maanden. Zo bieden ze hen nieuwe uitdagingen die aansluiten bij hun competenties.

  De FOD BOSA neemt de coördinatie van het Talent Exchange-netwerk op zich.

  • Onze dienstverlening

   Je kan bij ons terecht voor heel gerichte vragen, maar we bieden ook tools, informatie en ondersteuning om Talent Exchange in je eigen organisatie op te starten en op te volgen.

  • icoon 'zakelijke overeenkomst'

   Charter

   Toetreden tot het Talent Exchange-netwerk is bijzonder eenvoudig. Je moet alleen het toetredingscharter laten ondertekenen door het topmanagement van je organisatie (de voorzitter van het directiecomité of administrateur-generaal).

   Het charter verduidelijkt de filosofie van het Talent Exchange-netwerk en vormt een gemeenschappelijke toepassingsbasis voor alle deelnemende organisaties.

  • formation

   Eén vergadering per trimester

   Eén keer per trimester organiseert de FOD BOSA een bijeenkomst voor alle contactpersonen van de deelnemende organisaties. Dit is de ideale gelegenheid om ervaringen, goede praktijken en aandachtspunten met elkaar te delen. Je wordt er ook aangemoedigd om mee te brainstormen over een verdere uitbreiding van het netwerk.

  • Online platform

   Je krijgt toegang tot een ruimte op de e-campus waar je allerlei nuttige documenten vindt: het charter, de overeenkomst en bijlage met praktische modaliteiten, een gids met goede praktijken, presentaties om Talent Exchange in je eigen organisatie voor te stellen, …

  • Ziezo, dat doen we dus.

  • Door hen toegang te geven tot talenten uit de ledenorganisaties, wil het Talent Exchange-netwerk de organisaties helpen om een project op te starten, een proces te ondersteunen of specifieke expertise aan te brengen die binnen een organisatie ontbreekt.

   Let wel: het systeem is bedoeld om structurele problemen aan te pakken die te wijten zijn aan personeelstekort.

 • Voordelen

  • ​​​​​Ondersteuning voor specifieke projecten en opdrachten
  • Flexibel kader
  • Snellere selectie dan een traditionele aanwerving
  • Verhoogde diversiteit en expertise in je organisatie
  • Employer branding: je organisatie toont zich als een talentgerichte werkgever die openstaat voor tijdelijke mobiliteit
  • Kennisdeling en co-creatie via het netwerk.
   • We zijn er voor jou.

   • Heb je vragen over dit netwerk? Wil je lid worden van dit netwerk?

    Contacteer ons