Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Netwerk Talent on the Move

  • Onze dienstverlening

  • icoon 'klanten'

   Vergaderingen van het netwerk Talent on the Move!  

   De vergaderingen van het netwerk vinden drie keer per jaar plaats. Daarbij komen de contactpersonen van elke deelnemende organisatie samen om goede praktijken op het gebied van heroriëntering aan elkaar door te geven, om stagemogelijkheden uit te wisselen en om de balans op te maken van de lopende heroriënteringstrajecten en -projecten.

  • icoon 'selectie'

   Heroriënteringstrajecten voor je medewerkers  

   Zowel statutaire als contractuele personeelsleden komen in aanmerking voor een heroriënteringstraject. Je organisatie beslist voor welke medewerker ze een aanvraag voor een heroriënteringstraject indient bij het loopbaancentrum van het DG R&O van de BOSA.  

    

  • icoon 'e-shopping'

   Een begeleiding op maat voor je heroriënteringsprojecten   

   Het loopbaancentrum van het DG Rekrutering en Ontwikkeling biedt loopbaanbegeleiding op maat aan voor je heroriënteringsprojecten, met name bij een reorganisatie van diensten.

  • Goede praktijken voor de heroriëntering van medewerkers delen met andere organisaties die een actief mobiliteitsbeheerbeleid voeren  

  • De employer branding van de organisatie versterken door zich te profileren als een werkgever die duurzame loopbanen aanbiedt  

  • Geschiktere heroriënteringsmogelijkheden bieden over de grenzen van de eigen organisatie heen.  

  • De mogelijkheid creëren om een functie “uit te testen” voor men de betrokken personeelsleden een definitieve positie aanbiedt.  

  • De inzetbaarheid en motivatie van de medewerkers vergroten. 

  1. Voorwaarden

   De federale organisaties die lid willen worden van het netwerk Talent on the Move kunnen terecht bij het loopbaancentrum : talentonthemove@bosa.fgov.be.