Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Aankoop, huurkoop, huur en lease van emissieloze voertuigen die ingeschreven zijn in België

Publication date
21 maart 2023
verkeersopstopping op een weg op een grijze en mistige dag

De Ministerraad van 10 maart 2023 keurde het ontwerp van omzendbrief 307septies goed rond de verwerving (aankoop, huurkoop, huur en lease) van schone (emissieloze) voertuigen die ingeschreven zijn in België voor de diensten van de federale Staat.

Het regeerakkoord van 30 september 2020 bepaalt dat alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij moeten zijn. Bovendien zal het na 1 juli 2024 enkel nog mogelijk zijn om schone bedrijfsvoertuigen zonder uitstoot van broeikasgassen aan te kopen (behalve voor bepaalde categorieën).

Met het oog op de naleving van het regeerakkoord voor voertuigen gebruikt door overheidsdiensten kreeg de BOSA de opdracht om de huidige omzendbrief 307sexies te herzien, die de naleefvoorwaarden bevat voor aankoop en leasing van personenvoertuigen door overheidsdiensten en bepaalde organisaties van openbaar nut. Een aanpassing van de omzendbrief 307sexies is ook nodig omdat de opgenomen bedragen geen correcte weerspiegeling meer zijn van de actuele marktprijzen.

De FOD BOSA werkt trouwens aan een kaderovereenkomst over de leasing van schone en niet-vervuilende voertuigen en aan praktische infofiches. Binnenkort worden er infosessies over dit onderwerp georganiseerd.

De omzendbrief 307septies wordt binnenkort gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hou dus zeker onze website en andere kanalen in het oog voor de volgende stappen.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Ministerraad: uitbreiding diplomavoorwaarden

  Publication date
  30 mei 2023
  De Ministerraad van 26 mei 2023 keurde een project van koninklijk besluit goed houdende diverse maatregelen inzake selectie en diplomavoorwaarden in de federale overheid.
 • Het project nieuw competentiemodel

  Publication date
  26 mei 2023
  Het competentiemodel vormt de basis voor alle jobs binnen de federale overheid. Tijdens selectie- of promotiegesprekken bij de federale overheid komen een deel van de vragen...